Skip to main content

Բարդություններ - Փայտացում

Փայտացումը կամ տետանուսը կարող է հանգեցնել մի շարք բարդությունների, այդ թվում՝ մահացու ելքով:

  • Շնչառական խնդիրներ. կյանքին սպառնացող շնչառական խնդիրներ կարող են զարգանալ ձայնալարերի ձգումից, որը նեղացնում է ձայնաճեղքը և շնչառությունը խաթարող պարանոցի, կրծքավանդակի և որովայնի մկանների կարկամությունից (ռիգիտություն), հատկապես գեներալիզացված սպազմի ժամանակ։
  • Թոքային զարկերակի խցանում (թոքային էմբոլիզմ). այլ շրջաններից արյան հունով դեպի թոքեր տեղափոխված արյան մակարդուկը (թրոմբ) կարող է խցանել թոքի հիմնական զարկերակը կամ դրա ճյուղերից մեկը՝ հանգեցնելով թոքային էմբոլիզմի կամ թոքային զարկերակների թրոմբոէմբոլիայի (ԹԶԹԷ):
  • Թոքաբորբ (պնևմոնիա). տարածուն ջղաձգումները (գեներալիզացված սպազմը) կարող են առաջացնել ասպիրացիոն թոքաբորբ, երբ թուքը, կուլ տված սնունդը կամ փսխման զանգվածները հայտնվում են շնչուղիներում:
  • Կոտրվածքներ. տարածուն ծանր ջղաձգումները կարող են հանգեցնել ողնաշարի կամ այլ ոսկորների կոտրվածքների:
  • Մահ. տատանուսից պատճառված մահը հաճախ հանդիսանում է մկանային ջղաձգումներին ուղեկցող շնչուղիների արգելափակման կամ շնչառությունը, սրտի ռիթմը կամ այլ կենսական կարևոր օրգանների գործառույթները կարգավորող նյարդերի վնասման հետևանք: Նույնիսկ բուժում ստանալու դեպքում տարածուն փայտացումն ունի մոտ 10%-ոց մահացության ցուցանիշ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 25-01-2024
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024