Skip to main content

Ախտանիշներ - Թիրեոիդ քաղցկեղ

Վահանաձև գեղձի քաղցկեղը վաղ փուլերում սովորաբար որևէ գանգատ կամ ախտանիշ չի առաջացնում:

Հիվանդության ավելի ուշ փուլերում, երբ քաղցկեղն աճում է, կարող է առաջացնել՝

  • ուռածություն (հանգույց), որը կարող է զգացվել պարանոցի մաշկի տակ
  • ձայնի փոփոխություններ, այդ թվում՝ կոպտացում կամ խռպոտացում
  • կլման դժվարություն (դիսֆագիա)
  • պարանոցի և կոկորդի շրջանի ցավ
  • պարանոցի ավշային հանգույցների այտուց
  • երբեմն «կոկորդային» բնույթի դժվարաշնչություն:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Եթե ունեք վերոնշյալ ախտանիշներից մեկնումեկը, որոնք անհանգստացնում են, պայմանավորվեք և այցելեք բժշկին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 25-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024