Skip to main content

Բուժում - Թիրեոիդ քաղցկեղ

Վահանաձև գեղձի քաղցկեղի բուժման տարբերակները կախված են քաղցկեղի տեսակից, փուլից, ընդհանուր առողջական վիճակից և պացիենտի նախապատվությունից:

Վահանաձև գեղձի քաղցկեղների մեծ մասը կարող է բուժմամբ լավանալ:

Բուժումը կարող է ոչ անմիջապես անհրաժեշտ լինել

Վահանաձև գեղձի շատ փոքր և տարածման ցածր հավանականությամբ քաղցկեղներն ախորոշվելուց հետո կարող են անհապաղ բուժման կարիք չունենալ: Նման դեպքերում բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ ակտիվ սպասողական մոտեցում, երբ ըստ վերահսկման ծրագրի պարբերաբար այցելում եք բժշկին և անցնում արյան և վահանաձև գեղձի պատկերման թեստեր (առաջին հերթին՝ գերձայնային հետազոտություն)։

Որոշ մարդկանց մոտ քաղցկեղը կարող է երբեք չաճել և չպահանջել որևէ բուժում: Այլ մարդկանց մոտ, երբ հայտնաբերվում է քաղցկեղի աճ, կարող է առաջարկվել որևէ բուժում:

Վիրահատական բուժում

Վահանաձև գեղձի քաղցկեղ ունեցող բազմաթիվ մարդիկ բուժվում են են գեղձի հեռացման վիրահատությամբ: Վիրահատական միջամտության տեսակը և ծավալը կախված են քաղցկեղի տեսակից, չափերից, տարածվածությունից և գերձայնային հետազոտության արդյունքներից:

Վերոնշյալ գործոններից ելնելով վիրաբույժը կարող է առաջարկել հետևյալ մոտեցումները:

  • Վահանաձև գեղձի ամբողջական կամ գրեթե ամբողջական հեռացում (թիրեոիդէկտոմիա). այս դեպքում վիրաբույժը հեռացնում է վահանաձև գեղձն ամբողջությամբ (տոտալ թիրեոիդէկտոմիա) կամ գրեթե ամբողջությամբ (գրեթե տոտալ կամ սուբտոտալ թիրեոիդէկտոմիա). Վիրաբույժը հաճախ թողնում է վահանաձև գեղձի հյուսվածքային նեղ լուսանցք, որ կրճատի արյան կալցիումի մակարդակը կարգավորող հարվահանաձև գեղձերի վնասման ռիսկը:
  • Վահանաձև գեղձի մի մասի հեռացում (թիրեոիդ լոբէկտոմիա). թիրեոիդ լոբէկտոմիայի դեպքում վիրաբույժը հեռացնում է գեղձի մի կեսը (բիլթ)։ Այս միջամտությունը կարող է առաջարկվել, եթե վահանաձև գեղձի մի մասում առկա է դանդաղ աճող քաղցկեղ, մինչդեռ մյուս շրջաններում կասկածելի հանգույցները բացակայում են։
  • Պարանոցային ավշային հանգույցների հեռացում (ավշային հանգույցի դիսսեկցիա). վահանաձև գեղձը հեռացնելիս վիրաբույժը նաև կարող է հեռացնել մոտակա ավշային հանգույցները, որոնք ուղարկվում են քաղցկեղի ստուգման լաբորատոր հետազոտության։

Վահանաձև գեղձի վիրահատություններն ունեն արյունահոսության և վարակի ռիսկ: Վիրահատության ընթացքում նաև կարող են պատահաբար վնասվել կամ հեռացվել հարվահանաձև գեղձերը, որը կարող է բերել օրգանիզմում կալցիումի մակարդակների նվազեցման:

Առկա է նաև ռիսկ, որ վիրահատությունից հետո ձայնալարերի նյարդերը ոչ նորմալ գործեն, որը բերում է ձայնալարի կաթվածի, ձայնի խզման կամ խռպոտության, ձայնի փոփոխությունների և դժվարաշնչության: Բուժումը կարող է բարելավել կամ ետզարգացնել նյարդային խնդիրները:

Իմացե՛ք ավելին վահանաձև գեղձի հեռացման վիրահատությունների տեսակների մասին:

Վահանաձև գեղձի հորմոնային բուժում

Թիրեոիդէկտոմիայից հետո կարող է առաջանալ ողջ կյանքի ընթացքում թիրեոիդ հորմոն հանդիսացող Լևոթիրոքսինի (Լևոքսիլ, Սինթրոիդ և այլն) օգտագործում:

Այս դեղամիջոցն ունի երկու օգուտ. այն փոխարինում է նորմայում վահանաձև գեղձի կողմից արտադրվող բնական թիրոքսին հորմոնը (T4) և ճնշում մակուղեղի (հիպոֆիզ) կողմից թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) արտադրությունը: TSH-ի բարձր մակարդակները հավանաբար կարող են խթանել վիրահատությունից հետո մնացած քաղցկեղային բջիջների աճը:

Ռադիոակտիվ յոդ

Ռադիոակտիվ յոդով բուժումն օգտագործում է յոդի ռադիոակտիվ իզոտոպներից մեկի բարձր դեղաչափեր:

Հաճախ ռադիոակտիվ յոդով բուժում նշանակվում է թիրեոիդէկտոմիայից հետո, որ ոչնչացվեն չհեռացված առողջ գեղձային հյուսվածքները, ինչպես նաև քաղցկեղային միկրոհյուսվածքները: Ռադիոակտիվ յոդը նաև կարող է օգտագործվել վիրահատությունից հետո կրկնվող կամ այլ շրջաններ տարածված (մետաստատիկ) քաղցկեղի բուժման մեջ:

Ռադիոակտիվ յոդով բուժումն իրականացվում է պատիճի կամ խմելու հեղուկի ձևով: Ռադիոակտիվ յոդը գլխավորապես կլանվում է գեղձային բջիջների և քաղցկեղային բջիջների կողմից, ուստի օրգանիզմի այլ բջիջների վնասման ռիսկը ցածր է:

Կողմնակի ազդեցություններից են՝

  • բերանի չորություն
  • բերանային ցավեր
  • աչքերի բորբոքում
  • համի կամ հոտի զգացողությունների փոփոխություններ
  • հոգնածություն:

Ռադիոակտիվ յոդի մեծ մասն օրգանիզմից հեռանում է մեզով, ուստի բժիշկը կհրահանգավորի, թե ինչպես այլ մարդկանց պաշտպանել ճառագայթումից: Օրինակ, բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ, որ ժամանակավորապես սահմանափակեք այլ մարդկանց, հատկապես երեխաների և հղի կանանց հետ սերտ շփումները:

Արտաքին ճառագայթային թերապիա

Ճառագայթային թերապիա նաև կարող է տրվել արտաքինից՝ ռենտգենյան կամ պրոտոնային ճառագայթում ապահովող հատուկ սարքի միջոցով: Բուժման այս տարբերակը կարող է առաջարկվել, եթե վիրահատությունը ցուցված չէ և ռադիոակտիվ յոդով բուժումից հետո քաղցկեղը շարունակում է աճել: Այն նաև կարող է առաջարկվել վիրահատությունից հետո, երբ առկա է քաղցկեղի կրկնության բարձր ռիսկ:

Քիմիոթերապիա

Քիմիոթերապիան դեղորայքային բուժում է, որն օգտագործում է քաղցկեղային բջիջների ոչնչացնող ունակությամբ դեղամիջոցներ: Տիպիկ դեպքերում քիմիոթերապիայի դեղամիջոցները տրվում են ներերակային ինֆուզիայով: Այս նյութերը շրջանառում են արյան հե և ոչնչացնում արագ աճող, այդ թվում՝ քաղցկեղային բջիջները:

Վահանաձև գեղձի քաղցկեղների բուժման մեջ քիմիոթերապիան տարածված չէ, սակայն երբեմն խորհուրդ է տրվում մեծ ագրեսիվությամբ օժտված անապլասիկ քաղցկեղների դեպքում: Քիմիոթերապիան կարող է զուգակցվել ճառագայթային թերապիայի հետ:

Թիրախային դեղորայքային թերապիա

Թիրախային թերապիան օգտագործում է դեղամիջոցներ, որոնք հայտնաբերում և ազդում են քաղցկեղային բջիջների հատուկ խոցելի անկանոնությունների վրա և առաջացնում դրանց ոչնչացում: Բուժման այս տարբերակը սովորաբար առաջարկվում է տարածված քաղցկեղների ժամանակ:

Ալկոհոլի ներարկում քաղցկեղի մեջ

Ալկոհոլային աբլացիան ներառում է գերձայնային ուղղորդմամբ վահանաձև գեղձի փոքր քաղցկեղային հյուսվածքներում ալկոհոլի ներարկում, որն առաջացնում է քաղցկեղի փոքրացում:

Ալկոհոլային աբլացիա կարող է առաջարկվել, եթե քաղցկեղը շատ փոքր է և վիրահատություն ցուցված չէ: Այն երբեմն օգտագործվում է, երբ վիրահատությունից հետո հայտնաբերվում է ավշային հանգուցներում քաղցկեղի կրկնություն:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 27-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024