Skip to main content

Ախտորոշում - Տոքսիկ հեպատիտ

Տոքսիկ հեպատիտի ախտորոշման համար օգտագործվող հետազոտություններն ու միջոցառումները ներառում են հետևյալը:

  • Անամնեզ և ֆիզիկական քննություն (բուզննում). ձեր բժիշկը, ամենայն հավանականությամբ, կկատարի ֆիզիկական քննություն և հարցեր կտա ձեր հիվանդության պատմության մասին (անամնեզ): Լավ կլինի, որ ձեր հանդիպման ժամանակ բերեք ձեր ընդունած բոլոր դեղամիջոցները, ներառյալ դեղատոմս չպահանջող դեղերը և դեղաբույսերը՝ իրենց սկզբնական տարաներով: Տեղեկացրեք ձեր բժշկին, եթե աշխատում եք արդյունաբերական քիմիական նյութերի հետ կամ կարող եք ենթարկվել պեստիցիդների, հերբիցիդների կամ այլ թունավոր նյութերի ազդեցությանը:
  • Արյան թեստեր. ձեր բժիշկը կարող է նշանակել արյան թեստեր, որ ստուգի լյարդի որոշ ֆերմենտների մակարդակը: Այս ֆերմենտների մակարդակները կարող են ցույց տալ, թե որքան լավ է գործում ձեր լյարդը:
  • Պատկերային հետազոտություններ. ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ որևէ պատկերային թեստ՝ ձեր լյարդի պատկերը ստեղծելու համար՝ օգտագործելով գերձայն (սոնոգրաֆիա), համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ) կամ մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ): Լրացուցիչ պատկերային թեստերը կարող են ներառել մագնիսական էլաստոգրաֆիան և անցողիկ (տրանզիենտ) էլաստոգրաֆիան:
  • Լյարդի բիոպսիա. լյարդի բիոպսիան կարող է օգնել հաստատելու տոքսիկ հեպատիտի ախտորոշումը և բացառելու այլ պատճառները: Լյարդի բիոպսիայի ժամանակ օգտագործվում է ասեղ՝ ձեր լյարդից հյուսվածքային փոքր նմուշ հանելու համար: Նմուշը հետազոտվում է մանրադիտակի տակ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 19-05-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024