Skip to main content

Բարդություններ - Տոքսոպլազմոզ

Նորմալ իմունային համակարգով մարդկանց մոտ քիչ հավանական է, որ տոքսոպլազմոզն առաջացնի բարդություններ:

Այնուամենայնիվ, երբեմն կարող է զարգանալ աչքի վարակ: Չբուժված վարակները կարող են բերել կուրության:

Եթե ձեր իմունային համակարգը թուլացած է (օրինակ՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ վարակի դեպքում), տոքսոպլազմոզը կարող է բարդանալ կյանքին սպառնացող այնպիսի հիվանդություններով, ինչպիսին էնցեֆալիտն է՝ գլխուղեղի ծանր վարակը կամ թոքաբորբը: ՁԻԱՀ-ով մարդկանց մոտ չբուժված տոքսոպլազմային էնցեֆալիտը կարող է ունենալ մահացու ելք:

Բնածին տոքսոպլազմոզով երեխաների մոտ կարող են զարգանալ հաշմանդամության բերող բարդություններ, այդ թվում՝

  • լսողության կորուստ (նեյրոսենսոր խլություն)
  • մտավոր հետամնացություն
  • տեսողության կորուստ (կուրություն)
  • հազվադեպ՝ քթի արատներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 06-03-2021
Վերջին վերանայում՝ 05-04-2024