Տոքսոպլազմոզ. բարդություններ

Տոքսոպլազմոզ. բարդություններ

Նորմալ իմունային համակարգով մարդկանց մոտ հավանական չէ, որ տոքսոպլազմոզն առաջացնի բարդություններ, սակայն երբեմն կարող են զարգանալ աչքի վարակներ:

Ընդ որում, բուժումից դուրս մնացած աչքի վարակները կարող են բերել կուրության:

Սակայն, եթե ձեր իմունային համակարգը թուլացած է, հատկապես՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի պատճառով, ապա տոքսոպլազմոզը կարող է բարդանալ կյանքին սպառնացող այնպիսի հիվանդություններով, ինչպիսին էնցեֆալիտն է՝ գլխուղեղի ծանր վարակը կամ հիդրոցեֆալիան՝ գլխուղեղում ողնուղեղային հեղուկի կուտակում: ՁԻԱՀ-ով մարդկանց մոտ չբուժված տոքսոպլազմային էնցեֆալիտը կարող է ունենալ մահացու ելք:

Թուլացած իմունային համակարգով մարդկանց մոտ անհանգստացնող է նաև տոքսոպլազմոզի վերաակտիվացումը կամ սրացումը:

Բնածին տոքսոպլազմոզով երեխաների մոտ կարող են զարգանալ հաշմանդամության բերող բարդություններ, այդ թվում՝

  • լսողության կորուստ (նեյրոսենսոր խլություն)
  • մտավոր հետամնացություն
  • տեսողության կորուստ (կուրություն)` նեկրոզացնող խորեոռետինիտի պատճառով
  • հազվադեպ՝ քթի արատներ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 31-03-2021