Տրանզիտոր իշեմիկ գրոհ. ախտորոշում

Տրանզիտոր իշեմիկ գրոհ. ախտորոշում

Տրանզիտոր իշեմիկ գրոհի պատճառն ախտորոշելու և բուժման լավագույն մեթոդը որոշելու համար խիստ կարևոր է ձեր ախտանիշների անհետաձգելի գնահատումը:

Տրանզիտոր իշեմիկ գրոհի պատճառի հայտնաբերման և ինսուլտի ռիսկի գնահատման համար բժիշկը կարող է հիմնվել ախտորոշիչ մի շարք մեթոդներից և գործիքային հետազոտություններից ստացված տվյալների վրա:

  • Ֆիզիկական զննում և թեստեր. բժիշկը կատարում է արտաքին (ֆիզիկական) և նյարդաբանական զննում, որի ընթացքում ստուգում է ձեր տեսողությունը, աչքերի շարժումները, խոսքը և լեզուն, մկանային ուժը, ռեֆլեքսները և զգացողական (սենսոր) համակարգը: Բժիշկը նաև կարող է ստետոսկոպով լսել պարանոցի վրա քնային զարկերակը. «սուլող» բնույթի աղմուկի առկայությունը կարող է վկայել աթերոսկլերոզի մասին: Վերջինիս մասին կարող է վկայել նաև ակնահատակը զննելիս մանր զարկերակներում խոլեսթերինային կամ թրոմբոցիտային մասնիկների հայտնաբերումը: Բժիշկը կարող է նաև ստուգել ինսուլտի ռիսկի գործոնների առկայությունը, ներառյալ՝ բարձր արյան ճնշում, բարձր խոլեսթերին, դիաբետի առկայություն կամ որոշ դեպքերում՝ արյան մեջ հոմոցիստեինի մակարդակ:
  • Կարոտիսային ուլտրասոնոգրաֆիա. եթե բժիշկը կասկածում է, որ ձեզ մոտ տրանզիտոր իշեմիկ գրոհի պատճառը քնային զարկերակի նեղացումն է, ապա կարող է առաջարկել նույն անոթի գերձայնային հետազոտություն` կարոտիսային դուպլեք: Սա անցավ և անվտանգ հետազոտություն է, որի ժամանակ գերձայնային ալիքների միջոցով ստացվում է սոնոգրաֆիկ պատկեր, և հնարավոր է լինում հայտնաբերել քնային զարկերակով արյան հոսքի խանգարման պատճառները, այդ թվում՝ մակարդուկը (թրոմբ):
  • Համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ) կամ համակարգչային տոմոգրաֆիկ անգիոգրաֆիա (ԿՏԱ). ԿՏ հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս ռենտգենյան ճառագայթների միջոցով ստանալ ձեր գլխուղեղի եռաչափ (3D) պատկերը, ինչպես նաև գնահատել ուղեղի և պարանոցի զարկերակների անցանելիությունը կամ հայտնաբերել արյան հոսի խանգարման պատճառները: ԿՏԱ-ի դեպքում արյունատար անոթների ավելի մանրակրկիտ ու հստակ պատկերներ ստանալու համար երակից ներմուծվում է նաև կոնտրաստային նյութ:
  • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ) կամ մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիկ անգիոգրաֆիա (ՄՌՏԱ). ՄՌՏ հետազոտությունը նման է ԿՏ-ին, սակայն ռենտգենյան ճառագայթների փոխարեն օգտագործվում են մագնիսական դաշտեր և ռադիոալիքներ: Ինչպես նախորդ հետազոտության դեպքում էր, ՄՌՏ կարելի է անցկացնել նաև նախապես կոնտրաստային նյութ ներարկելուց հետո, որը թույլ է տալիս ստանալ գլխի և պարանոցի անոթների ավելի հստակ և մանրակրկիտ պատկերներ:
  • Էխոկարդիոգրաֆիա. բժիշկը նաև կարող է առաջարկել էխոսրտագրություն («սրտի էխո»), այդ թվում՝ տրանսթորակալ տվիչով (датчик): Էխոսրտագրությամբ զննվում է սրտի կառուցվածքը և աշխատանքը «ռեալ ժամանակի մեջ», ինչպես նաև հայտնաբերել խոռոչում առկա արյան մակարդուկը (թրոմբ), որը կարող է պոկվել և տեղաշարժվել դեպի ուղեղ:
  • Արտերիոգրաֆիա. այս միջոցառումը թույլ է տալիս դիտել գլխուղեղի զարկերակների պատկերը, որը սովորական ռենտգենտոգրաֆիայով չի երևում: Ռադիոլոգը (ռենտգենոլոգ) ձեր աճուկի շրջանի փոքր կտրվածքից ներմուծում է ճկուն խողովակ (կաթետեր), որն այնուհետև անցկացվում է խոշոր զարկերակներով մինչև քնային կամ ողնաշարային զարկերակ: Այնուհետև այդ կաթետերով ներմուծվում է կոնտրաստային նյութ, որն էլ թույլ է տալիս ռենտգեն պատկերի վրա տեսնել գլխուղեղի զարկերակները: Հետազոտությունը ցուցված է միայն որոշ դեպքերում:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 28-03-2021