Առողջական խնդիրներ

Գանգուղեղային վնասվածք. բարդություններ

Գանգուղեղային վնասվածք. բարդություններ

Time Read 4 րոպե

Գանգուղեղային վնասվածքի բարդությունները կարող են ի հայտ գալ տրավմատիկ դեպքից անմիջապես հետո կամ որոշ ժամանակ անց:

Ծանր գանգուղեղային վնասվածքները բարձրացնում են ավելի մեծ թվով և ավելի ծանր բարդությունների առաջացման ռիսկը:

Գիտակցության խանգարումներ

Չափավորից մինչև ծանր գանգուղեղային տրավմաները կարող են բերել տուժողի գիտակցության, արթուն վիճակի կամ միջավայրին պատասխանելու երկարատև կամ կայուն փոփոխությունների: Գիտակցության խանգարման տարբեր աստիճանները ներկայացված են ստորև:

 • Կոմա. կոմայի մեջ գտնվող անձն անգիտակից վիճակում է, տեղյակ չէ շրջապատում տեղի ունեցող որևէ բանից և ի վիճակի չէ պատասխանելու որևէ արտաքին խթանիչի: Կոմատոզ վիճակի պատճառը գլխուղեղի բոլոր շրջաններն ընդգրկող տարածուն վնասումն է: Օրեր կամ շաբաթներ անց անձը կարող է դուրս գալ կոմատոզ վիճակից կամ անցնել վեգետատիվ վիճակի:
 • Վեգետատիվ վիճակ. սա նույնպես գլխուղեղի տարածուն վնասման արդյունք է, սակայն, թեև անձը տեղյակ չէ, թե շրջապատում ինչ է տեղի ունենում, այնուամենայնիվ, կարող է բացել աչքերը, հնչյուններ արտաբերել, պատասխանել ռեֆլեքսներին կամ շարժումներ կատարել:
 • Նվազագույն գիտակից վիճակ. սա գիտակցության ծանր խանգարման վիճակ է, սակայն առկա են անձի ինքն իր և միջավայրի մասին տեղյակ լինելու որոշ նշաններ: Նվազագույն գիտակից վիճակը երբեմն կոմայից կամ վեգետատիվ վիճակից դեպի բարելավում անցման վիճակն է:
 • Գլխուղեղի մահ. երբ գլխուղեղի և ուղեղացողունի չափելի գործունեության մասին որևէ տվյալ չկա, ապա նման ծայրագույն վիճակը կոչվում է գլխուղեղի կամ ուղեղային մահ: Ուղեղային մահը համարվում է անդառնալի վիճակ, ուստի արհեստական շնչառական սարքի անջատումը բերում է շնչառության կանգի և ի վերջո՝ սրտի կանգի:

Ֆիզիկական բարդություններ

 • Ցնցումներ. գանգուղեղային վնասվածքով որոշ մարդկանց մոտ կարող է զարգանալ ցնցումային նոպա: Ցնցումներ կարող են առաջանալ ոչ միայն վաղ փուլերում, այլև տրավմայից տարիներ հետո: Կրկնվող ցնցումները կոչվում են «հետտրավմատիկ էպիլեպսիա»:
 • Գլխուղեղում հեղուկի կուտակում (հիդրոցեֆալիա). գանգուղեղային վնասվածքից հետո ողնուղեղային հեղուկը կարող է կուտակվել գլխուղեղային խոռոչներում (կոչվում են «ուղեղի փորոքներ»): Նման անբարենպաստ վիճակը հանգեցնում է ներգանգային ճնշման բարձրացման և ուղեղի այտուցի:
 • Վարակներ. գանգի կոտրվածքները կամ գանգի խոռոչ թափանցող վերքերը կարող են պատռել գլխուղեղը շրջապատող պաշտպանիչ թաղանթները (կարծր կամ մենինգեալ թաղանթ), որի արդյունքում բակտերիաները կարողանում են մուտք գործել գլխուղեղ և առաջացնել վարակային բորբոքում: Բուժումից դուրս մնալու դեպքում մենինգեալ թաղանթի բորբոքումը՝ մենինգիտը կարող է տարածվել նյարդային համակարգի մյուս շրջաններ:
 • Արյունատար անոթի վնասում. գանգուղեղային վնասվածքը կարող է առաջացնել մի քանի փոքր կամ մեծ արյունատար անոթների վնասման՝ պատռման, որի արդյունքում զարգանում է ներուղեղային արյունազեղումներ, արյան մակարդուկներ և ծանր ընթացքով այլ խնդիրներ:
 • Գլխացավեր. գանգուղեղային վնասվածքին հետևող հաճախակի գլխացավերը տարածված երևույթներից են: Դրանք կարող են սկսվել տրավմայից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում և շարունակվել ամիսներ:
 • Վերտիգո. գանգուղեղային վնասվածքներից հետո բազմաթիվ մարդկանց մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտի առանձնահատուկ տեսակ, որը կոչվում է վերտիգո և բնորոշվում է մարմնի դիրքը փոփոխելիս մարմնի կամ շրջապատող աշխարհի պտտողական շարժման զգացողությամբ:

Երբեմն այս ախտանիշներից մեկնումեկը կամ մի քանիսը կարող են ձգձգվել տրավմայից շաբաթներից մինչև ամիսներ: Երբ այս ախտանիշների համակցումը շարունակվում է ակնկալվածից ավելի երկար ժամանակի ընթացքում, ապա նման իրավիճակը ներկայացվում է որպես «կայուն հետցնցումային ախտանիշներ»

Գանգի հիմի շրջանում գանգուղեղային տրավման կարող է առաջացնել անմիջապես գլխուղեղից դուրս եկող նյարդերի վնասում (կոչվում են «գլխուղեղային նյարդեր»): Գլխուղեղային նյարդերի վնասումը կարող է առաջացնել՝

Մտավոր խնդիրներ

Զգալի չափի հասնող գանգուղեղային տրավմաներից հետո բազմաթիվ մարդկանց մոտ կարող են առաջանալ մտածողության (կոգնիտիվ) հմտությունների հետ կապված խնդիրներ: Նման դեպքերում կարող է դժվարանալ մտածելուն ուղղված երկարատև ուշադրության կենտրոնացումը: Նման իրավիճակներում կարող են զարգանալ մտավոր և հոգեկան ոլորտներին առնչվող ամենատարբեր խնդիրներ:

Կոգնիտիվ (ճանաչողական խնդիրներ) խնդիրներ

Կոգնիտիվ խնդիրները կարող են ներառել հետևյալ գործընթացները

 • հիշողություն
 • ուսում
 • պատճառաբանություն
 • դատողություն
 • ուշադրություն կամ կենտրոնացում

Կատարողական գործառույթների խնդիրներ

 • խնդիրների լուծում
 • տարբեր խնդիրների միաժամանակ լուծում
 • կազմակերպում
 • պլանավորում
 • որոշման կայացում
 • խնդիրների լուծման մեկնարկում կամ ավարտում

Հաղորդակցման խնդիրներ

Գանգուղեղային վնասվածքներից հետո տարածված են նաև խոսքի (լեզվի) և հաղորդակցման խնդիրները: Դրանք կարող են ընտանիքի անդամների, ընկերների և սպասարկող անձնակազմի մոտ առաջացնել հիասթափություն, հակասություն և ըմբռնելու հետ կապված խնդիրներ:

Հաղորդակցման խնդիրները կարող են ներառել՝

 • խոսքը կամ գիրը հասկանալու դժվարություններ
 • բանավոր կամ գրավոր խոսքի հետ կապված խնդիրներ
 • մտքերը և գաղափարները կազմակերպելու անկարողություն
 • երկխոսություններին կամ զրույցներին մասնակցելու հետ կապված խնդիրներ:
 • Trouble following and participating in conversations

Սոցիալական հմտությունների վրա ազդող հաղորդակցման խնդիրները կարող են ներառել՝

 • զրույցի ընթացքում թեման ընտրելու կամ փոփոխելու հետ կապված դժվարություններ
 • հույզերը, վերաբերմունքն արտահայտելուն ուղղված խոսքի տոնայնության կամ ձևի ընտրության դժվարություններ
 • ոչ վերբալ (լսողական) ազդանիշները հասկանալու դժվարություններ
 • երկխոսությունները սկսելու կամ ավարտելու հետ կապված դժվարություններ
 • բառեր արտաբերելու համար անհրաժեշտ մկանների օգտագործման անկարողություն (դիզարթրիա):

Վարքաբանական շեղումներ

Գանգուղեղային վնասվածքներից հետո կարող են ի հայտ գալ վարքաբանական փոփոխություններ, որոնցից են՝

 • ինքնատիրապետման դժվարություն
 • ռիսկային վարքագծեր
 • տարբեր սոցիալական իրավիճակներում ինքնադրսևորման դժվարություններ
 • խոսքային կամ ֆիզիկական պոռթկումներ:

Հուզական շեղումներ

Հուզական փոփոխությունները կարող են ներառել՝

 • դեպրեսիա
 • տագնապ
 • տրամադրության անկայունություն
 • գերգրգռվածություն
 • այլոց նկատմամբ հոգատարության կորուստ և անտարբերություն
 • զայրույթ
 • անքնություն

Զգացողական խնդիրներ

Զգացողությունների ոլորտին առնչվող խնդիրներից են՝

Ուղեղի դեգեներատիվ հիվանդություններ

Ուղեղի դեգեներատիվ հիվանդությունների և գանգուղեղային վնասվածքների միջև կապը դեռևս մնում է անորոշ: Սակայն որոշ հետազոտությունների արդյունքներ վկայում են, որ գլխուղեղի տրավման կարող է բարձրացնել այդ հիվանդությունների զարգացման ռիսկը, որը, սակայն, կրում է անհատական բնույթ և ոչ բոլորի համար է գործում:

Ուղեղի դեգեներատիվ հիվանդություններն առաջացնում է ուղեղի գործունեության աստիճանական կորուստ: Այդ խանգարումներից են՝

 • Ալցհեյմերի հիվանդություն, որն առաջացնում է հիշողության և այլ փոխկապակցված հմտությունների հարաճուն կորուստ
 • Պարկինսոնի հիվանդություն, որը հարաճուն վատթարացող վիճակ է և ընթանում է շանժողական խնդիրներով, օրինակ՝ տրեմոր, շարժումների դանդաղկոտություն և մկանային ռիգիդություն
 • բռնցքամարտիկների դեմենցիա (Dementia pugilistica), որն առավել հաճախ կապված է գլխին ստացած կրկնվող հարվածների հետ և բերում է դեմենցիայի (թուլամտություն) և շարժողական խնդիրների:

Հոդվածը տեղադրվել է՝ 22-02-2021 վերանայվել է՝ 27-04-2021

Հեղինակ

Հեղինակային բոլոր իրավունքները պատկանում են Մեդեքսին։

Մեդեքս-հեղինակների մասին
Մեր կայքի հոդվածները պատրաստվում են տարբեր ոլորտների փորձառու բժիշկների և առողջապահության մասնագետների կողմից՝ օգտագործելով բժշկագիտության վերջին տվյալները և լավագույն փորձը:

Նույն այս թեմայով