Skip to main content

Բարդություններ - Գլխուղեղային տրավմա

Մի քանի բարդություններ կարող են առաջանալ գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածքից անմիջապես հետո կամ շատ չանցած:

Ծանր վնասվածքները մեծացնում են ավելի մեծ թվով և ավելի ծանր բարդությունների ռիսկը:

Փոփոխված գիտակցություն

Գլխուղեղի միջինից մինչև ծանր տրավմատիկ վնասվածքը կարող է հանգեցնել մարդու գիտակցության, տեղեկացվածության կամ արձագանքման վիճակի երկարատև կամ մշտական ​​փոփոխությունների: Գիտակցության տարբեր վիճակները ներառում են հետևյալը:

 • Կոմա. կոմայի մեջ գտնվող մարդը անգիտակից վիճակում է, ոչինչ չգիտի և չի կարող արձագանքել որևէ գրգռիչի: Սա հետևանք է գլխուղեղի բոլոր մասերի տարածուն վնասվածքների: Մի քանի օրից մինչև մի քանի շաբաթ հետո մարդը կարող է դուրս գալ կոմայից կամ մտնել վեգետատիվ վիճակ:
 • Վեգետատիվ վիճակ. գլխուղեղի տարածուն վնասուը կարող է հանգեցնել վեգետատիվ վիճակի: Չնայած անձը չգիտի շրջապատի մասին, նա կարող է բացել իր աչքերը, ձայներ արձակել, արձագանքել ռեֆլեքսներին կամ շարժվել: Հնարավոր է, որ վեգետատիվ վիճակը դառնա մշտական, սակայն հաճախ անհատները անցնում են նվազագույն գիտակից վիճակի:
 • Նվազագույն գիտակից վիճակ. սա գիտակցության խիստ փոփոխված վիճակ է, սակայն առկա են իր կամ շրջապատի իրազեկման որոշ նշաններ: Երբեմն դա կոմայից կամ վեգետատիվ վիճակից դեպի վերականգնում անցումային վիճակ է:
 • Գլխուղեղի մահ. երբ գլխուղեղում և ուղեղացողունում չափելի ակտիվություն չկա, սա կոչվում է գլխուղեղի մահ: Մահացած գլխուղեղով մարդու մոտ շնչառական սարքերի հեռացումը կհանգեցնի շնչառության դադարեցման և, ի վերջո, սրտային անբավարարության և սրտի կանգի: Գլխուղեղի մահը համարվում է անդառնալի:

Ֆիզիկական բարդություններ

 • Ցնցումներ. գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածք ունեցող որոշ մարդկանց մոտ կարող են զարգանալ ցնցումներ: Ցնցումները կարող են առաջանալ միայն վաղ փուլերում կամ վնասվածքից տարիներ անց: Կրկնվող նոպաները կոչվում են հետտրավմատիկ էպիլեպսիա:
 • Գլխուղեղում հեղուկի կուտակում (հիդրոցեֆալիա). գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածք ստացած որոշ մարդկանց մոտ գլխուղեղ-ողնուղեղային (ցերեբրոսպինալ) հեղուկը կարող է կուտակվել գլխուղեղի որոշ տարածքներում (ուղեղային փորոքներ)՝ առաջացնելով գլխուղեղի (ներգանգային) ճնշման բարձրացում և գլխուղեղի այտուց:
 • Վարակներ. գանգի կոտրվածքները կամ թափանցող վերքերը կարող են պատռել ուղեղը շրջապատող պաշտպանիչ հյուսվածքների շերտերը (կարծր կամ մենինգեալ թաղանթ): Սա կարող է բակտերիաներին թույլ տալ ներթափանցել գլխուղեղ և առաջացնել վարակներ: Չբուժվելու դեպքում մենինգեալ թաղանթի վարակը (մենինգիտ) կարող է տարածվել մնացած նյարդային համակարգի վրա:
 • Արյունատար անոթի վնասում. գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածքի ժամանակ կարող են վնասվել նաև գլխուղեղի մի քանի փոքր կամ մեծ արյունատար անոթներ: Այս վնասումը կարող է հանգեցնել ինսուլտի, արյան մակարդման կամ այլ խնդիրների:
 • Գլխացավեր. գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածքից հետո հաճախակի գլխացավերը շատ տարածված են: Դրանք կարող են սկսվել տրավմայից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում և կարող են պահպանվել մինչև մի քանի ամիս:
 • Վերտիգո. գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածքից հետո բազմաթիվ մարդիկ վերտիգո են ունենում՝ գլխապտույտի մի տեսակ, որը բնութագրվում է մարմնի դիրքը փոփոխելիս մարմնի կամ շրջապատող աշխարհի պտտողական շարժման կեղծ զգացողությամբ:

Երբեմն այս ախտանիշներից որևէ մեկը կամ մի քանիսը կարող են տևել գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածքից հետո մի քանի շաբաթից մինչև մի քանի ամիս: Երբ այս ախտանիշների համակցությունը տևում է երկար ժամանակ, դա սովորաբար կոչվում է մշտական ​​հետցնցումային ախտանիշներ:

Գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածքները գանգի հիմի շրջանում կարող են առաջացնել այն նյարդերի վնասում, որոնք անմիջապես դուրս են գալիս գլխուղեղից (գանգուղեղային նյարդեր): Գանգուղեղային նյարդի վնասումը կարող է հանգեցնել՝

 • դեմքի մկանների պարալիզ (կաթված) կամ դեմքի զգայունության կորուստ
 • հոտի կամ համի զգացողության կորուստ (անօսմիա) կամ փոփոխություն (դիսօսմիա)
 • տեսողության կորուստ կամ երկտեսություն (դիպլոպիա)
 • կուլ տալու խնդիրներ
 • գլխապտույտ
 • ականջներում զնգոց (տինիտուս)
 • լսողության կորուստ:

Մտավոր խնդիրներ

Բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ունեցել են գլխուղեղի զգալի վնասվածք, կարող են փոփոխություններ զգալ իրենց մտածողության (ճանաչողական) հմտություններում: Կարող է ավելի դժվար լինել կենտրոնանալը և ավելի երկար ժամանակ պահանջվի ձեր մտքերը ձևակերպելու համար: Գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածքը կարող է հանգեցնել բազմաթիվ հմտությունների հետ կապված խնդիրների:

Կոգնիտիվ (ճանաչողական) խնդիրներ

 • հիշողություն
 • ուսուցում
 • փաստարկում
 • դատողություն
 • ուշադրություն կամ կենտրոնացում:

Կատարողական գործառույթների խնդիրներ

 • խնդիրների լուծում
 • տարբեր խնդիրների միաժամանակ լուծում
 • կազմակերպում
 • պլանավորում
 • որոշման կայացում
 • առաջադրանքի լուծման մեկնարկում կամ ավարտում:

Հաղորդակցման խնդիրներ

Գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածքներից հետո տարածված են լեզվի և հաղորդակցման խնդիրները: Այս խնդիրները կարող են հիասթափություն, հակասություն և թյուրիմացություն առաջացնել գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածք ունեցող մարդկանց, ինչպես նաև ընտանիքի անդամների, ընկերների և խնամքի անձնակազմի համար:

Հաղորդակցման խնդիրները կարող են ներառել՝

 • խոսքը կամ գիրը հասկանալու դժվարություն
 • խոսելու կամ գրելու դժվարություն
 • մտքերը և գաղափարները կազմակերպելու անկարողություն
 • խոսակցություններին հետևելու կամ մասնակցելու հետ կապված խնդիրներ:

Հաղորդակցման խնդիրները, որոնք ազդում են սոցիալական հմտությունների վրա, կարող են ներառել՝

 • զրույցի ընթացքում թեման ընտրելու կամ մեկ այլ թեմային անցնելու հետ կապված խնդիրներ
 • հույզեր, վերաբերմունք կամ իմաստային նուրբ տարբերություններ արտահայտելու համար տոնայնության, բառամթերքի կամ շեշտադրման փոփոխությունների հետ կապված խնդիրներ
 • ոչ բանավոր (ոչ վերբալ) ազդանշանները հասկանալու դժվարություն
 • խոսակցությունները մեկնարկելու կամ ավարտելու հետ կապված դժվարություններ
 • բառեր արտաբերելու համար անհրաժեշտ մկաններն օգտագործելու անկարողություն (դիզարթրիա):

Վարքաբանական փոփոխություններ

Մարդիկ, ովքեր ունեցել են գլուղեղի վնասվածք, կարող են ունենալ վարքագծային փոփոխություններ: Դրանք կարող են ներառել՝

 • ինքնատիրապետման դժվարություն
 • ունակությունների մասին տեղեկացվածության բացակայություն
 • ռիսկային վարքագիծ
 • դժվարություններ սոցիալական իրավիճակներում
 • բանավոր կամ ֆիզիկական պոռթկումներ:

Հուզական փոփոխություններ

Հուզական փոփոխությունները կարող են ներառել՝

 • դեպրեսիա
 • անհանգստություն կամ տագնապ
 • տրամադրության անկայունություն
 • դյուրագրգռություն
 • ուրիշների հանդեպ կարեկցանքի բացակայություն և անտարբերություն
 • զայրույթ
 • անքնություն:

Զգացողական (սենսոր) խնդիրներ

Զգայարանների հետ կապված խնդիրները կարող են ներառել՝

 • մշտական ​​զնգոց ականջներում (տինիտուս)
 • առարկաների և իրերի ճանաչման դժվարություն
 • ձեռք-ակնային կոորդինացիայի խանգարում
 • տեսադաշտում կույր կետեր կամ երկտեսություն
 • դառը համ, վատ հոտ կամ հոտառության դժվարություն
 • մաշկի ծակծկոցներ, ցավ կամ քոր
 • հավասարակշռության հետ կապված խնդիրներ կամ գլխապտույտ:

Ուղեղի դեգեներատիվ հիվանդություններ

Գլխուղեղի դեգեներատիվ հիվանդությունների և գլխուղեղի վնասվածքների միջև կապը դեռևս պարզ չէ: Սակայն որոշ հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ կրկնվող կամ ծանր գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածքները կարող են մեծացնել ուղեղի դեգեներատիվ հիվանդությունների ռիսկը: Բայց այս ռիսկը հնարավոր չէ կանխատեսել անհատի համար, և հետազոտողները դեռ ուսումնասիրում են, թե ինչու և ինչպես կարող են գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածքները կապված լինել գլխուղեղի դեգեներատիվ հիվանդությունների հետ, եթե իրականում այդպիսի կապ կա:

Գլխուղեղի դեգեներատիվ խանգարումը կարող է առաջացնել գլխուղեղի գործառույթների աստիճանական կորուստ, ներառյալ՝

 • Ալցհեյմերի հիվանդություն, որը հիմնականում հանգեցնում է հիշողության և մտածողության այլ հմտությունների աստիճանական կորստի
 • Պարկինսոնի հիվանդություն՝ հարաճուն վատթարացող վիճակ, որն առաջացնում է շարժման խնդիրներ, ինչպիսիք են տրեմորը, կարկամությունը և դանդաղ շարժումները
 • բռնցքամարտիկների դեմենցիա (Dementia pugilistica), որն առավել հաճախ կապված է գլխի կրկնվող հարվածների հետ և առաջացնում է դեմենցիայի ախտանիշներ և շարժման հետ կապված խնդիրներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 22-02-2021
Վերջին վերանայում՝ 06-04-2024