Վարիկոզ երակների վիրահատություն

Վարիկոզ երակների վիրահատություն

Այս էջում ձեզ կներկայացվի երակների վարիկոզ լայնացման վիրահատական բուժման վերաբերյալ հանրամատչելի տեղեկատվություն:

Եթե ունեք հարցեր, ապա դիմեք ձեր բժշկին կամ համապատասխան մասնագետին:

Ի՞նչ են վարիկոզ երակները

Վարիկոզ երակները ձեր ոտքերի անմիջապես մաշկի տակ ընկած և լավ տեսանելի լայնացած, ոլորուն երակներն են։

Դրանք հակված են հանդիպելու ընտանիքներում, կարող են վատթարանալ հղիության ընթացքում և այն դեպքերում, երբ դուք երկար ժամանակ անցկացնում եք կանգնած վիճակում:

Ձեր երկու ոտքերն ունեն խորանիստ երակային համակարգ, որն անցնում է մկանների միջով և մակերեսային երակային համակարգ, որն ընկած է անմիջապես մաշկի տակ:

Երբեմն մակերեսային երակների պատի թուլացումը բերում է դրանց լայնացման: Արդյունքում զարգանում է ներերակային ճնշման բարձրացում և արյունահոսքի դանդաղում (հայտնի է որպես «երակային կանգ»), որի ազդեցությամբ էլ այդ երակն արտափքվում է՝ վերջինս դարձնելով վարիկոզ լայնացած:

Որո՞նք են վիրահատության օգուտները

Վիրահատությունը պետք է կանխարգելի վարիկոզ երակների առաջացրած ախտանիշները և բարդությունները:

Կա՞ն արդյոք վիրահատությանն այլընտրանքներ

Օժանդակող գուլպաները հաճախ օգնում են վարիկոզ երակների առաջացրած ախտանիշների մեղմացմանը և կրճատում բարդությունների ռիսկը:

Կան վարիկոզ երակների բուժման այլ մեթոդներ ևս, օրինակ՝ ներարկումներ (փրփուրային սկլերոթերապիա) և ռադիոհաճախականության կամ լազերային էներգիայի (ներերակային աբլացիա) կիրառում:

Ի՞նչ է ներառում վիրահատությունը

Վիրահատությունը սովորաբար կատարվում է ընդհանուր անզգայացման ներքո, սակայն կարող է օգտագործվել նաև տեղային անզգայացում: Բուն վիրահատությունը կարող է տևել սկսած 30 րոպեից մինչև 3 ժամ:

Վիրաբույժը հեռացման ենթակա մակերեսային երակներն «անջատում» է խորանիստ երակներից և հեռացնում՝ սովորաբար ձեր աճուկային կամ ծնկան փոսի շրջանների փոքր կտրվածքների միջոցով: Նա կարող է ոտքի վրա վարիկոզ երակի երկայնքով կատարել մի շարք փոքր կտրվածքներ ևս, որոնցով հեռացնի վարիկոզ ճյուղավորված երակները (կոչվում են «ավուլսիոններ» կամ «ֆլեբէկտոմիաներ»):

Գլխավոր վարիկոզ երակը (մեծ կամ փոքր ենթամաշկային կամ «սաֆենա» երակը) ևս կարող է հատուկ գործիքով հեռացման կարիք ունենալ:

Ի՞նչ բարդություններ կարող են առաջանալ

Որոշ բարդություններ կարող են լինել ծանր և նույնիսկ բերել մահվան:

Որևէ վիրահատության ընդհանուր բարդությունները

 • ցավ
 • վիրահատական շրջանի (վերքի) վարակ
 • մաշկի սպիական տգեղացում
 • արյան մակարդուկներ (թրոմբոզ) ձեր ոտքերում
 • արյան մակարդուկներ (թրոմբոզ) ձեր թոքերում:

Այս վիրահատության առանձնահատուկ բարդությունները

 • մաշկի տակ ուռուքանման գոյացության առաջացում
 • թմրածություն կամ ծակծկոցներ
 • նյարդերի վնասումներ
 • շարունակվող վարիկոզ երակներ
 • թելանման երակների զարգացում
 • ոտքի այտուցվածքություն
 • ոտքի մեծ զարկերակների, երակների կամ նյարդերի վնասում:

Ինչքա՞ն շուտ ես կվերականգնվեմ

Դուք պետք է ի վիճակի լինեք տուն վերադառնալ վիրահատության կամ դրան հաջորդող օրը:

Կախված ձեր մասնագիտական գործունեությունից, դուք կարող եք աշխատանքի վերադառնալ մի քանի օր անց:

Երբ ոտքի վրա առկա վիրահատական վերքերը վերջնական լավանան, դուք կկարողանաք վերականգնել ձեր առօրյա գործերն այնքանով, որքանով ձեզ հարմարավետ եք զգում:

Կանոնավոր վարժանքները պետք է, որ օգնեն ձեր նախկին ակտիվությունը հնարավորինս շուտ վերականգնելու գործին: Մինչև վարժանքներ սկսելը, զրուցեք ձեր բժշկի հետ:

Մարդկանց մեծ մասի մոտ վերականգնումը լիարժեք է:

Ամփոփում

Վարիկոզ երակները տարածված անոթային խնդիր է, որը չբուժվելու դեպքում կարող է հանգեցնել բարդությունների: Օժանդակող գուլպաները կարող են օգնել ախտանիշների մեղմացմանը, սակայն չեն համարվում վերջնական բուժում:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Վարիկոզ երակների մասին

Այցելե՛ք Մեդեքսի երակների վարիկոզ երակների էջը, որպեսզի ծանոթանաք այս հիվանդության մասին:

Վիրահատական միջամտությունների մասին

Այցելե՛ք Մեդեքսի վիրահատական միջամտությունների համապատասխան էջերը, որ լրացուցիչ ընդհանուր բնույթի տեղեկություններ ստանաք վիրահատությունների վերաբերյալ, այդ թվում՝

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021