Skip to main content

Ախտորոշում - Վազովագալ սինկոպե

Վազովագալ ուշագնացության ախտորոշումը հաճախ սկսվում է ֆիզիկական քննությունից (բուժզննում):

Այս ընթացքում ձեր բժիշկը կլսի ձեր սիրտը և կչափի արյան (զարկերակային) ճնշումը: Նա նաև կարող է մերսել ձեր պարանոցի գլխավոր զարկերակները՝ տեսնելու, թե արդյոք դա ձեզ մոտ ուշաթափության զգացողություն է առաջացնում:

Ձեր բժիշկը նաև կարող է խորհուրդ տալ որոշակի հետազոտություններ՝ բացառելու ձեր ուշագնացության այլ հնարավոր պատճառները, հատկապես սրտի հետ կապված խնդիրները: Դրանք կարող են ներառել հետևյալը:

  • Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ). այս անցավ հետազոտությունը գրանցում է ձեր սրտում առաջացող էլեկտրական ազդանշանները: ԷՍԳ-ն կարող է բացահայտել սրտի անկանոն ռիթմը (առիթմիա) և այլ սրտային խնդիրներ: Հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի առնվազն մեկ օր կամ մի ամբողջ ամիս ձեր վրա կրել փոքր ԷՍԳ մոնիտոր:
  • Էխոսրտագրություն (սրտի էխո). այս հետազոտությունն օգտագործում է գերձայն՝ կծկվող սիրտը հետազոտելու և այնպիսի շեղումներ հայտնաբերելու համար, ինչպիսիք են փականային խնդիրները, որոնք կարող են ուշագնացություն առաջացնել:
  • Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության (սթրես) թեստ. սա հետազոտում է սրտի ռիթմը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության վիճակում: Այն սովորաբար իրականացվում է վազքուղով քայլելիս կամ վազելիս (տրեդմիլ):
  • Արյան թեստեր. ձեր բժիշկը կարող է որոնել այնպիսի վիճակներ, օրինակ՝ սակավարյունություն (անեմիա), որոնք կարող են ուշաթափություն առաջացնել կամ նպաստել դրա առաջացմանը:
  • Թեք սեղանի թեստ. եթե ուշագնացության մեջ սրտային խնդիրների դերը գրեթե բացառված է, ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ թեք սեղանի թեստ: Այն կարող է գնահատել, թե ինչպես է ձեր օրգանիզմն արձագանքում ձեր մարմնի դիրքի կտրուկ փոփոխություններին: Հետազոտման համար դուք պառկում եք հատուկ սեղանի վրա, որից հետո ձեր գլխային ծայրը կտրուկ բարձրացվում է՝ նմանակելով հորիզոնական դիրքից ուղղահայաց դիրքի կտրուկ փոփոխությունը, որից հետո համեմատվում են մինչև սեղանի թեքելը և դրանից հետո ձեր արյան ճնշումները:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 15-02-2024
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024