Վիտամին-դեֆիցիտային անեմիա. ախտորոշում

Վիտամին-դեֆիցիտային անեմիա. ախտորոշում

Բժիշկները վիտամին-դեֆիցիտային անեմիաներն ախտորոշում են արյան թեստերով:

Վիտամին-դեֆիցիտային անեմիա կասկածելիս բժիշկը նշանակում է հետևյալ ցուցանիշները ստուգող թեստերը:

  • Արյան կարմիր բջիջների (էրիթրոցիտներ) քանակ և արտաքին տեսք. անեմիայով մարդիկ ունեն նորմայից քիչ արյան կարմիր բջիջներ: Վիտամին B12-ի և ֆոլատի դեֆիցիտի հետ կապված անեմիաների ժամանակ արյան կարմիր բջիջները դառնում են մեծ և թերզարգացած: Ավելի ծանր դեֆիցիտի ժամանակ կարող են պակասել և նորմալ տեսքը կորցնել նաև արյան սպիտակ բջիջները (լեյկոցիտներ) և արյան թիթեղիկները (թրոմբոցիտներ):
  • Արյամ մեջ ֆոլատի, վիտամին B12-ի և վիտամին C-ի մակարդակներ. ֆոլատի և վիտամին B12-ի մակարդակները չափվում են միաժամանակ, քանի որ երկու դեֆիցիտները կարող են առաջացնել միանման ախտանիշներ:

Վիտամին B12 դեֆիցիտի լրացուցիչ թեստեր

Եթե արյան թեստով հայտնաբերվում է վիտամինային դեֆիցիտ, բժիշկը կարող է առաջարկել լրացուցիչ թեստեր, որոնք օգնում են որոշելու վիտամին B12-ի դեֆիցիտի տեսակը և պատճառը:

  • Հակամարմինների թեստ. Կասլի ներքին գործոնի նկատմամբ հակամարմինների առկայությունը վկայում է պերնիցիոզ անեմիայի մասին:
  • Մեթիլմալոնաթթվի թեստ. արյան մեջ մեթիլմալոնաթթվի բարձր մակարդակը վկայում է վիտամին B12-ի դեֆիցիտի մասին:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 25-05-2021