Skip to main content

Հղիության հսկողություն

Հղիության ընթացքում անհրաժեշտ ստուգումների, սքրինինգների և սքնավորումների և դրանց ժամկետների մասին իմանալը կարևոր տեղեկատվություն է յուրաքանչյուր հղի կնոջ համար:

Այս բաժնում հրապարակվել է 7 հոդված։