Պտղաբերության հետազոտություններ
Պտղաբերության հետազոտություններ

Եթե բժիշկը կասկածում է, որ ձեր չհղիանալն ունի որևէ պատճառ, ապա կան տարբեր հետազոտություններ, որոնք կարող են ստուգել կամ գնահատել ինչպես ձեր, այնպես էլ ձեր զուգընկերջ պտղաբերությունը:

Պտղաբերության և վերարտադրողական առողջության պահպանում
Պտղաբերության և վերարտադրողական առողջության պահպանում