ՈւՊԳԽ. ախտորոշում

ՈւՊԳԽ. ախտորոշում

Ընդհանուր առմամբ, երեխայի մոտ չի կարող ախտորոշվել ուշադրության պակասի գերերակտիվության խանգարում (ՈւՊԳԽ), քանի դեռ մինչև 12 տարեկան հասակում չեն զարգացել հիվանդության առանցքային ախտանիշները, որոնք մշտական լուրջ խնդիրներ են առաջացնում տանը և դպրոցում:

ՈւՊԳԽ-ի որևէ առանձնահատուկ թեստ գոյություն չունի, սակայն ախտորոշումը հավանաբար կներառի հետևյալ միջոցառումները:

  • Զննում, որն օգնում է բացառելու առկա ախտանիշների այլ հնարավոր պատճառները:
  • Տեղեկության հավաքագրում, օրինակ՝ առկա առողջական խնդիրների, անձնական և ընտանեկան պատմության, դպրոցական գրանցումների ուսումնասիրություն:
  • Հարցազրույցներ կամ հարցաթերթիկներ՝ նախատեսված ինչպես ընտանիքի անդամների, ուսուցիչների, այնպես էլ այն մարդկանց համար, ովքեր լավ գիտեն երեխային (դայակեր, խնամողներ, մարզիչներ և այլն):
  • ՈւՊԳԽ չափորոշիչներ՝ առաջարկված Հոգեկան խանգարումների ախտորոշման և վիճակագրական ձեռնարկի DSM-5 տարբերակում, որը հրապարակվել է Ամերիկյան հոգեբույժների ասոցիացիայի կողմից:
  • ՈւՊԳԽ գնահատման սանդղակներ, որոնք օգնում են երեխայի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման և գնահատման գործընթացին:

ՈւՊԳԽ ախտորոշիչ չափորոշիչներ

ՈւՊԳԽ ախտորոշման համար սահմանված են խիստ չափորոշիչներ, ըստ որոնց, երեխայի մոտ ՈւՊԳԽ ախտանիշները պետք է՝

  • սկսվեն մինչև 7 տարեկանը և շարունակվեն առնվազն 6 ամիս կամ ավելի երկար
  • դրսևորվեն մեկից ավելի միջավայրերում (օրինակ՝ տուն և դպրոց)
  • զգալի կերպով բացասաբար ազդեն երեխայի տան, դպրոցի և բակի հետ կապված առօրյա գործառույթների վրա
  • անսովոր լինեն երեխայի տարիքի և զարգացման մակարդակի համար
  • կապված չլինեն այլ հոգեկան կամ ֆիզիկական հիվանդությունների, ընտանեկան հարաբերությունների կամ սթրեսի հետ:

Մանկահասակ երեխայի մոտ ՈւՊԳԽ ախտորոշումը

Թեև ՈւՊԳԽ նշանները երբեմն ի հայտ են գալիս նախադպրոցական և նույնիսկ ավելի փոքր երեխաների մոտ, հիվանդության ախտորոշումը մանկահասակ տարիքում դժվար է: Պատճառներից մեկն այն է, որ զարգացման խնդիրները, օրինակ՝ խոսքի հապաղումը կարող է շփոթվել ՈւՊԳԽ հետ:

Ուստի այս տարիքի երեխաների շրջանում ՈւՊԳԽ ախտորոշման գործընթացում հաճախ ներգրավվում են տարբեր մասնագետներ, ինչպիսիք են՝ հոգեբան կամ հոգեբույժ, լեզվի պաթոլոգ կամ զարգացման մանկաբույժ:

ՈւՊԳԽ նմանվող այլ հիվանդություններ

Բազմաթիվ առողջական խնդիրները և դրանց բուժման մեթոդները կարող են առաջացնել ՈւՊԳԽ-ին նմանվող ախտանիշներ: Օրինակներից են՝

Հոդվածը վերանայվել է՝ 27-06-2021