ՈւՊԳԽ․ կանխարգելում

ՈւՊԳԽ․ կանխարգելում

Երեխայի մոտ ուշադրության պակասի գերակտիվության խանգարման (ՈւՊԳԽ) ռիսկի կրճատմանը կարող են օգնել հետևյալ միջոցառումները:

  • Հղիության ընթացքում խուսափե՛ք այն ամենից, ինչ կարող է վնաս պատճառել սաղմի զարգացմանը: Օրինակ՝ մի՛ օգտագործեք ալկոհոլ, ակումբային և այլ թմրամիջոցներ կամ մի՛ ծխեք։
  • Պաշտպանե՛ք երեխային աղտոտված միջավայրից և թույներից, ինչպիսիք են՝ ծխախոտի ծուխ և կապարային ներկանյութեր:
  • Կրճատե՛ք երեխայի էկրանի առաջ գտնվելու ժամանակահատվածը. թեև դեռևս չի ապացուցվել, սակայն խելամիտ կլինի, որ սահմանափակեք մինչև 5 տարեկան երեխաների հեռուստացույց դիտելու, տեսախաղերով կամ սմարտֆոններով զբաղվելու ժամանակը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 27-06-2021