Ալցհեյմերի հիվանդություն. ախտորոշում

Ալցհեյմերի հիվանդություն. ախտորոշում

​Դիմեք ձեր բժշկին, եթե կարծում եք, որ դուք կամ ձեր ընտանիքի անդամներից, հարազատներից կամ ընկերներից մեկնումեկի մոտ սկսվել է Ալցհեյմերի հիվանդություն:

Բժշկին վաղ դիմելը շատ կարևոր է, քանի որ նա դեռ պետք է պարզի, թե արդյոք առկա գանգատներն ու նշանները կարելի է վերագրել Ալցհեյմերի հիվանդությանը, թե մեկ այլ հիվանդության:

Բժիշկը կարող է ցանկանալ ճշտել, թե առկա գանգատներն ինչքան ժամանակ գոյություն ունեն, ինչպես են դրանք զարգացել կամ ձևափոխվել և ինչ նոր նշաններ են ի հայտ եկել, օրինակ՝

 • մոռացկոտություն
 • խոսքի հետ կապված խնդիրներ
 • վարքի փոփոխություններ
 • առօրյա գործերի հետ կապված դժվարություններ:

Հետազոտություններ և թեստեր

Ալցհեյմերի հիվանդության հայտնաբերման համար որևէ կոնկրետ հետազոտություն գոյություն չունի, և բժիշկն ախտորոշում է հիվանդությունը՝ հիմնվելով գանգատների, արտաքին զննման և հարազատներից ստացված տեղեկատվության վրա: Հիվանդության ախտորոշումը սովորաբար կազմված է մի շարք փուլերից, որոնցից են՝

 • հիվանդության և մարդու առողջական վիճակի պատմությանը վերաբերող տվյալների (հիվանդության անամնեզի) մանրակրկիտ հավաքագրում՝ զրուցելով ինչպես պացիենտի, այնպես էլ նրա ընտանիքի անդամների և այլ անձանց հետ
 • պացիենտի մանրակրկիտ զննում, ներառյալ՝ զգայարանների գործունեության, ընկալման և շարժողական հնարավորությունների գնահատում
 • արյան և մեզի հետազոտություններ՝ համոզվելու, որ առկա ախտանիշները մեկ այլ հիվանդության արդյունքով չեն զարգացել
 • նեյրոհոգեբանական թեստավորում՝ գնահատելու անձի դատողական և ճանաչողական ունակությունները
 • գործիքային հետազոտություններ, օրինակ կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն, էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ) կամ համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ)
 • հնարավոր հոգեկան հիվանդությունների ժխտում (օրինակ՝ դեպրեսիա)
 • հոգեկան վիճակի գնահատման թեստավորում՝ ստուգելու պացիենտի հիշողությունը, կարդալու, գրելու և մաթեմատիկական հաշվարկներ կատարելու ունակությունները:

Ուղեգրումներ

Ըստ իրավիճակի և ախտորոշման բարդության աստիճանի, բժիշկը կարող է ախտորոշման գործընթացի մեջ ներգրավել նաև այլ մասնագետներ: Նման դեպքերում նա կարող է պացիենտին ուղեգրել հետևյալ մասնագետների խորհրդատվության՝

 • կլինիկական հոգեբան կամ հոգեթերապևտ, ով մասնագիտացած է հոգեկան առողջության վիճակների գնահատման և բուժման ոլորտում
 • հոգեբույժ, ով մասնագիտացած է հոգեկան հիվանդությունների վարման՝ ախտորոշման, բուժման և հսկողության ոլորտում
 • նյարդաբան (նևրոլոգ), ով զբաղվում է նյարդային համակարգի ախտահարմամբ ընթացող հիվանդությունների ախտորոշմամբ և բուժմամբ (գլխուղեղ, ողնուղեղ և նյարդեր):

Նմանատիպ հիվանդություններ

Ոչ հազվադեպ Ալցհեյմերի հիվանդությունն իր ախտանիշներով կարող է խիստ նմանվել մեկ այլ, այդ թվում՝ ոչ հոգեկան հիվանդությանը: Օրինակ, դեմեցիային բնորոշ նշաններ կարող են զարգանալ նաև հետևյալ հիվանդությունների ու վիճակների դեպքում՝

Նոր ախտորոշված Ալցհեյմերի հիվանդություն

Ալցհեյմերի հիվանդությունը ֆիզիկական, այլ ոչ թե հոգեկան հիվանդություն է:

Մինչև հիվանդության վերջնական ախտորոշումը բժիշկը կարող է մի քանի անգամ հանդիպել պացիենտի հետ, առանձին հանդիպումների միջոցով զրուցել նրա ընտանիքի անդամների հետ կամ պացիենտին ուղեգրել այլ մասնագետների խորհրդավության:

Եթե ձեզ ախտորոշել են Ալցհեյմերի հիվանդություն, բժիշկը կարող է առաջարկել, որ ախտորոշման մասին տեղեկացվեն նաև ձեր ընտանիքի անդամները կամ ձեզ խնամող անձնակազմը: Այնուամենայնիվ, նա կարող է այդ քայլին դիմել միայն ձեր համաձայնության դեպքում:

Բժիշկը կամ բժշկական անձնակազմը կարող է նշանակել դեղամիջոցներ, որոնց նպատակը հիվանդության հարաճուն զարգացումը հնարավորինս կանխելն է կամ որոշ գանգատների մեղմացումը: Հիվանդության փուլից կախված, բժիշկը կարող է նաև խորհուրդ տալ օժանդակող որոշ միջոցներ, որոնք թույլ կտան ձեր կյանքը շարունակել հնարավորինս անկախ՝ միևնույն ժամանակ օգնելով ձեր ինքնախնամքին:

Այնուամենայնիվ, կան կյանքի որոշ ոլորտներ, որտեղ դուք կարող եք մեկ այլ մարդու մշտական օգնության կարիք զգալ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 25-04-2021