Skip to main content

Բարդություններ - Ամնեզիա

Հիշողության կորուստը տարբերվում է ծանրության աստիճանով և կորցված հիշողության ծավալով:

Սակայն, նույնիսկ թեթև ամնեզիան ազդում է ամենօրյա գործունեության և կյանքի որակի վրա: Ամնեստիկ համախտանիշը կարող է խնդիրներ առաջացնել աշխատավայրում, դպրոցում և հանրային միջավայրում:

Հնարավոր է, որ հնարավոր չլինի վերականգնել կորցրած հիշողությունները: Հիշողության ծանր խնդիրներ ունեցող որոշ մարդիկ պետք է վերահսկվեն կամ պետք է ապրեն խնամքի հաստատությունում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 05-05-2021
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024