Skip to main content

Կանխարգելում - Կրծքահեղձուկ

Դուք կարող եք օգնել կրծքահեղձուկի կամ ստենոկարդիայի կանխարգելմանը, եթե հետևեք ապրելակերպի որոշ «շտկումներին»:

Ավելին, ապրելակերպի «առողջացումը» նաև կարող է բարելավել կրծքահեղձուկի բուժման արդյունավետության բարձրացմանը:

  • Մի՛ ծխեք. եթե ծխող եք, դադարեցրե՛ք ծխախոտի օգտագործումը և թույլ մի՛ տվեք, որ ձեր ներկայությամբ ծխեն:
  • Անցեք առողջ սննդակարգին:
  • Խուսափեք կամ սահմանափակեք ալկոլոհի օգտագործումը:
  • Դարձեք ֆիզիկապես ակտիվ և հետևեք կանոնավոր վարժանքներին: Ձեր «նշաձողը» պետք է լինի շաբաթվա ընթացքում առնվազն 150 րոպե չափավոր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությանը տրամադրելը:
  • Պահպանեք առողջ քաշը:
  • Վերահսկեք սրտային հիվանդության հետ կապված այլ առողջական խնդիրները, որոնցից են՝ բարձր արյան ճնշում (հիպերտենզիա), բարձր խոլեսթերին և դիաբետ:
  • Կրճատեք սթրեսը:
  • Ստացեք անհրաժեշտ պատվաստումները, որ խուսափեք սրտային բարդություններից:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 07-03-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024