Skip to main content

Կրծքահեղձուկի կամ ստենոկարդիայի ախտորոշումը սկսվում է բժշկի կողմից ձեր գանգատները լսելուց, դրանց մասին հարցեր տալուց և զննումից:

Բժիշկը կարող է հարցեր տալ՝ ուղղված որևէ ռիսկի գործոնի հայտնաբերմանը, այդ թվում՝ սրտային հիվանդության վերաբերյալ ընտանեկան պատմության մասին:

Ստորև ներկայացնվում են այն հետազոտությունները, որոնք օգնում են կրծքահեղձուկի ախտորոշմանը կամ ժխտելուն:

  • Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ). ԷՍԳ-ն արագ և անցավ հետազոտություն է, որը չափում է սրտի էլեկտրական ակտիվությունը կրծքավանդակին և երբեմն ձեռքերին ու ոտքերին փակցված էլեկտրոդների միջոցով: ԷՍԳ-ն կարող է ցույց տալ, թե արդյոք սրտի կծկումները արագացած են, դանդաղած են կամ բացակայում են: Բժիշկը նաև ուշադրություն է դարձնում ժապավենի վրա կամ ԷՍԳ սարքի էկրանին արտածվող ալիքներին՝ գնահատելու, թե արդյոք սրտամկանի արյան հոսքը դանդաղած կամ ընդհատված է:
  • Կրծքավանդակի ռենտգեն. կրծքավանդակի ռենտգենը ներկայացնում է սրտի և թոքերի վիճակը: Այն կարող է նշանակվել՝ հայտնաբերելու սրտի մեծացումը կամ այլ հիվանդությունները, որոնք կարող էին առաջացնել ետկրծոսկրային ցավեր:
  • Արյան թեստեր. երբ սրտամկանը վնասվում կամ մեռուկանում է (օրինակ՝ սրտամկանի ինֆարկտի ժամանակ) որոշ սրտային ֆերմենտները (կրեատինկինազա ՄԲ) և սպիտակուցները (օրինակ՝ տրոպոնին) տարբեր արագությամբ մուտք են գործում արյան հուն: Դրանց հայտնաբերումն օգնում է սրտամկանի ինֆարկտի ախտորոշմանը, իսկ բացակայությունը՝ ժխտելու ինֆարկտը:
  • Սթրես-թեստ. երբեմն կրծքահեղձուկն ավելի հեշտ է ախտորոշել, երբ սիրտն աշխատում է ծանրաբեռնված: Սթրեստ-թեստի ժամանակ դուք քայլում եք տրեդմիլ քայլուղու վրա կամ պտտում եք ստացիոնար հեծանիվի ոտնակները, այլ կերպ ասած՝ կատարում կառավարելի ծանրաբեռված աշխատանք, որի ընթացքում բժիշկը հսկում է ձեր ինքնազգացողությունը, սրտի աշխատանքը և եզրակացնում կրծքահեղձուկի «արհեստական» նոպայի առկայության կամ բացակայության մասին:
  • Էխոսրտագրություն. էխոսրտագրությունը կամ «սրտի էխոն» օգտագործում է գերձայն, որի շնորհիվ ստացվում է կծկվող սրտի ռեալ ժամանակի մեջ պատկերները: Դրանք կարող են ցույց տալ, թե ինչպես է արյունը տեղաշարժվում սրտի խոռոչներով: Էխոսրտագրությունը նաև կարող է իրականացվել նաև սթրես-թեստի ընթացքում:
  • Պսակային (կորոնար) անգիոգրաֆիա. կորոնարոգրաֆիան օգտագործում է կոնտրաստ նյութ և ռենտգենյան ճառագայթներ, որ ստացվի սրտի պսակային զարկերակների լուսանցքի վիճակը ներկայացնող մանրակրկիտ և ռեալ ժամանակի մեջ պատկերներ: Այն մտնում է «սրտի կաթետերիզացիա» կոչվող ընդհանուր հետազոտությունների մեջ և թույլ է տալիս հայտնաբերել նեղացած կամ խցանված սրտի զարկերակը:
  • Սրտային համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ). հետազոտությունն օգտագործում է ռենտգենյան ճառագայթներ, որ ստացվի սրտի, այդ թվում՝ պսակային զարկերակների և կրծքավանդակի մյուս օրգանների ռեալ ժամանակի մեջ խաչատև հատած պատկերների շարք (շերտագրեր):
  • Սրտային մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). ի տարբերություն նախորդ երկու հետազոտությունների, ՄՌՏ-ն օգտագործում է մագնիսական դաշտեր:
  • Միջուկային սթրես-թեստ. միջուկային սթրեսն օգնում է չափել սրտամկանի արյունամատակարարումը հանգիստ վիճակում և սթրեսի պայմաններում: Սա նման է սովորական սթրես-թեստին, սակայն օգտագործում է երակից ներարկված ռադիոակտիվ նյութ: Հատուկ սքաները ցույց է տալիս, թե ինչպես է այդ նյութը տեղաշարժվում սրտի զարկերակնեով և հայտնաբերում վատ անցանելի կամ անանցանելի անոթները: Այս հետազոտությունը խորհուրդ է տրվում եզակի դեպքերում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 07-03-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024