Skip to main content

Ախտորոշում - Հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշ

Եթե դուք ունեցել եք արյան մակարդուկների (թրոմբոզ) կամ հղիության կորստի դրվագներ, որոնք չեն բացատրվում հայտնի առողջական վիճակներով, ձեր բժիշկը կարող է նշանակել արյան թեստեր՝ ստուգելու արյան մակարդման և հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշի հետ կապված հակամարմինների առկայությունը:

Հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշի ախտորոշումը հաստատելու համար հակամարմինները պետք է հայտնվեն ձեր արյան մեջ առնվազն երկու անգամ՝ 12 կամ ավելի շաբաթների տարբերությամբ անցկացվող թեստերում:

Այս հակամարմինները ստացել են հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ անվանումը։ Կան հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմինների բազմաթիվ տեսակներ, ինչպիսիք են՝

  • կարդիոլիպինի նկատմամբ հակամարմիններ (Anti-CL)
  • գայլախտային հակակոագուլյանտ (LA)
  • b2-գլիկոպրոտեին-1-կոֆակտորկախյալ հակամարմիններ
  • արյան մակարդելիության գործոնների նկատմամբ հակամարմիններ։

Դուք կարող եք ունենալ հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ և ձեզ մոտ երբեք չառաջանան գանգատներ կամ ախտանիշներ: Հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշի ախտորոշումը կատարվում է միայն այն դեպքում, երբ այդ հակամարմիններն առաջացնում են առողջական խնդիրներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-03-2023
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024