Skip to main content

Ախտորոշում - Մարզիկի ոտնաթաթ

Ձեր բժիշկը կարող է ախտորոշել ոտնաթաթի էպիդերմոֆիտիամ կամ մարզիկի ոտնաթաթը՝ պարզապես զննելով ձեր ոտնաթաթերը:

Մարզիկի ոտնաթաթի որոշ տեսակներ նման են չոր մաշկին կամ մաշկաբորբին (դերմատիտ): Ախտորոշումը հաստատելու և այլ հիվանդությունները բացառելու համար ձեր բժիշկը կարող է ախտահարված շրջանից վերցնել մաշկի քերուկ՝ լաբորատոր հետազոտության համար:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 02-08-2023
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024