Շագանակագեղձի ադենոմա. ախտորոշում

Շագանակագեղձի ադենոմա. ախտորոշում

Բժիշկը սկսում է ախտորոշիչ փնտրտուքը՝ տալով հարցեր ձեր ախտանիշների մասին և անցկացնելով արտաքին զննում:

Շագանակագեղձի մեծացումն ախտորոշելիս բժիշկը կարող է առաջարկել հետևյալ նախնական հետազոտությունները։

 • Ուղիղաղիքային մատնային քննություն. այս հետազոտությամբ, նախապես տեղեկացվնելով անհրաժեշտության մասին, բժիշկը ձեր կանգնած, կողքի պառկած կամ չորեքթաթ դիրքում (արմունկներն ու ծնկները հենած սեղանին) իր մատը ձեր հետանցքով մտցնում է ուղեղ աղիք և շոշափելով ստուգում ձեր շագանակագեղձի չափերը, կոնսիստենցիան, գեղձի մակերեսին լորձաթաղանթի շարժունակությունը, փափկությանը և այլն:
 • Մեզի թեստ. մեզի կենսանմուշի լաբորատոր հետազոտությունը կարող է օգնել վարակի և համանման գանգատների պատճառ հանդիսացող այլ հիվանդությունների ժխտմանը։
 • Արյան թեստ. արյան հետազոտությունները կարող են հայտնաբերել երիկամային խնդիրները (օրինակ՝ կրեատինինի մակարդակի բարձրացում):
 • Արյան մեջ պրոստատ-սպեցիֆիկ հակածինի թեստ (PSA). PSA-ն ձեր շագանակագեղձում արտադրվող նյութ է: Շագանակագեղձի ադենոմայի ժամանակ PSA-ի մակարդակը կարող է բարձրանալ: Սակայն, PSA-ի մակարդակի բարձրացում կարող է գրանցվել նաև վերջերս կատարված միջամտությունների, վարակների, վիրահատության և հատկապես բարձր թվերի հասնել շագանակագեձի քաղցկեղի դեպքում:

Վերոնշյալից հետո բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ լրացուցիչ հետազոտություններ, որոնք օգնում են շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի ախտորոշման հաստատմանը և այլ հիվանդությունների ժխտմանը:

 • Միզարձակության հոսքի թեստ. այս դեպքում դուք միզում եք հատուկ հարմարեցված սարքի մեջ, որը չափում է ձեր մեզի հոսքի ուժգնությունը և քանակը: Թեստը նաև թույլ է տալիս որոշել ժամանակի ընթացքում ձեր հիվանդության բարելավումը կամ վատթարացումը:
 • Հետմիզարձակման մնացորդային ծավալի թեստ. այս հետազոտությամբ չափվում է միզելուց հետո միզապարկի դատարկման չափը: Մնացորդային մեզի ծավալը գնահատվում է սոնոգրաֆիայով կամ միզելուց հետո տեղադրված միզային կաթետերով:
 • Միզարձակումների 24-ժամյա օրագիր. միզարձակման հաճախականության և քանակների գրանցումը կարող է առանձնահատուկ օգտակար լինել, եթե ձեր շուրջօրյա միզարձակման շուրջ մեկ երրորդը տեղի է ունենում գիշերային ժամերին:

Ավելի բարդ դեպքերում բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ հետևյալ հետազոտությունները:

 • Տրանսռեկտալ սոնոգրաֆիա. սա նույն սոնոգրաֆիան է, որի ժամանակ օգտագործվում է ուղիղաղիքային տվիչ (датчик): Գերձայնային հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս չափել և գնահատել ձեր շագանակագեղձը:
 • Շագանակագեղձի բիոպսիա. այս դեպքում տրանսռեկտալ սոնոգրաֆիայի հսկողությամբ շագանակագեղձից բարակ ասեղով վերցվում է փոքր հյուսվածքային կենսանմուշ, որի բջջաբանական կամ հյուսվածաբանական հետազոտությունն օգնում է շագանակագեղձի քաղցկեղի ախտորոշմանը կամ ժխտմանը:
 • Ուրոդինամիկ և ճնշման հոսքի հետազոտություններ. այս հետազոտություններով միզային կաթետերով միզապարկը լցվում է ջրով կամ, ավելի հազվադեպ, օդով, որից հետո բժիշկը չափում է ներմիզապարկային ճնշումը և որոշում, թե ինչ չափով է պահպանված ձեր միզապարկի մկանային տոնուսը: Հետազոտությունները ցուցված են միայն այն դեպքերում, երբ կասկածվում է նյարդաբանական խնդիրների առկայություն կամ բուժական միջամտությունից հետո ախտանիշները պահպանվում են:
 • Ցիստոսկոպիա. ցիստոսկոպիան էնդոսկոպիկ հետազոտության տեսակ է, որի ժամանան ձեր միզուկով միզապարկ է ներմուծվում ազատ ծայրում լույսի աղբյուր և փոքր տեսախցիկ ունեցող ճկուն խողովակ (ցիստոսկոպ) և «ներսից» զննվում է ձեր միզուկը և միզապարկը: Ցիստոսկոպիայից առաջ սովորաբար կատարվում է տեղային անզգայացում:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 07-04-2021