Skip to main content

Ախտորոշում - Պրոստատի մեծացում

Ձեր բժիշկը կսկսի ձեր ախտանիշների վերաբերյալ մանրամասն հարցեր տալուց և բուժզննումից:

Այս նախնական քննությունը հավանաբար կներառի հետևյալը:

 • Ուղիղաղիքային (ռեկտալ) մատնային քննություն. բժիշկն իր մատը ձեր հետանցքով մտցնում է ուղիղ աղիքի մեջ՝ ստուգելու ձեր շագանակագեղձի մեծացած լինելը:
 • Մեզի թեստ. ձեր մեզի նմուշի լաբորատոր հետազոտությունը (մեզի անալիզ) կարող է օգնել բացառելու վարակը կամ այլ հիվանդությունները, որոնք կարող են առաջացնել նմանատիպ ախտանիշներ:
 • Արյան թեստ. արյան անալիզի արդյունքները կարող են վկայել երիկամների հետ կապված խնդիրների մասին:
 • Պրոստատ-սպեցիֆիկ հակածնի (PSA) արյան թեստ. PSA-ն ձեր շագանակագեղձում արտադրվող նյութ է: PSA-ի մակարդակը բարձրանում է, երբ ունեք մեծացած շագանակագեղձ: Այնուամենայնիվ, PSA-ի մակարդակի բարձրացումը կարող է պայմանավորված լինել նաև վերջին միջամտություններով, վարակով, վիրահատությամբ կամ շագանակագեղձի քաղցկեղով:

Այնուհետև բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ լրացուցիչ հետազոտություններ, որոնք օգնում են շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի ախտորոշման հաստատմանը և այլ հիվանդությունների ժխտմանը:

 • Միզարձակության հոսքի թեստ (ուրոմետրիա). այս դեպքում դուք միզում եք հատուկ սարքին հարմարեցված անոթի մեջ, որը չափում է ձեր մեզի հոսքի ուժգնությունը և քանակը: Թեստի արդյունքներն օգնում են ժամանակի ընթացքում որոշել՝ ձեր վիճակը լավանում է, թե վատանում:
 • Միզելուց հետո մնացորդային ծավալի թեստ. այս թեստը ցույց է տալիս, թե արդյոք դուք կարող եք ամբողջությամբ դատարկել ձեր միզապարկը: Միզելուց հետո միզապարկում մնացած մեզի ծավալը չափվում է գերձայնի միջոցով (սոնոգրաֆիա) կամ միզային կաթետերով:
 • Միզարձակումների 24-ժամյա օրագիր. մեզի հաճախականության և քանակի գրանցումը կարող է հատկապես օգտակար լինել, եթե ձեր օրական միզարձակման մեկ երրորդից ավելին տեղի է ունենում գիշերը:

Ավելի բարդ դեպքերում ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ հետևյալ հետազոտությունները:

 • Տրանսռեկտալ սոնոգրաֆիա. գերձայնային սարքի ուղիղաղիքային տվիչը (датчик) տեղադրվում է ձեր ուղիղ աղիքի մեջ՝ չափելու և գնահատելու ձեր շագանակագեղձը:
 • Շագանակագեղձի բիոպսիա. տրանսռեկտալ սոնոգրաֆիայի ուղղորդմամբ բարակ ասեղով շագանակագեղձից վերցվում է հյուսվածքային նմուշ: Հյուսվածքի հետազոտությունը կարող է օգնել ձեր բժշկին ախտորոշելու կամ բացառելու շագանակագեղձի քաղցկեղը:
 • Ուրոդինամիկ և հոսքի ճնշման հետազոտություններ. ձեր միզուկի միջով կաթետերը ներմուծվում է միզապարկ: Այդ կաթետերով ձեր միզապարկը դանդաղորեն լցվում է ջրով կամ ավելի հազվադեպ՝ օդով: Այնուհետև ձեր բժիշկը կարող է չափել միզապարկի ճնշումը և որոշել, թե որքան լավ են աշխատում ձեր միզապարկի մկանները: Այս հետազոտությունները սովորաբար օգտագործվում են միայն այն դեպքերում, երբ կա նյարդաբանական խնդիրների կասկած կամ նախկինում շագանակագեղձի միջամտություն անցնելուց հետո դեռևս առկա են ախտանիշներ:
 • Ցիստոսկոպիա. ձեր միզուկի մեջ ներմուծվում է ազատ ծայրում լույս ունեցող ճկուն գործիք (ցիստոսկոպ), որը թույլ է տալիս բժշկին դիտել ձեր միզուկի և միզապարկի ներսը: Այս հետազոտությունից առաջ ձեզ կտրվի տեղային անզգայացնող միջոց:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 07-04-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024