Skip to main content

Ախտորոշում - Գլխուղեղային ուռուցք

Եթե ​​ձեր բժիշկը կարծում է, որ կարող եք գլխուղեղի ուռուցք ունենալ, ձեզ կարող է առաջարկել մի շարք հետազոտություններ և միջոցառումներ:

Դրանք կարող են ներառել հետևյալը:

 • Նյարդաբանական քննություն. նյարդաբանական հետազոտությամբ ստուգվում է ձեր գլխուղեղի տարբեր շրջանները՝ տեսնելու, թե ինչպես են դրանք աշխատում: Այս քննությունը կարող է ներառել ձեր տեսողության, լսողության, հավասարակշռության, կորդինացիայի, ուժի և ռեֆլեքսների ստուգում: Եթե ​​դուք խնդիրներ ունեք մեկ կամ մի քանի ոլորտներում, սա կարող է որոշակի հուշներ տալ ձեր բժշկին: Նյարդաբանական քննությունը չի հայտնաբերում գլխուղեղի ուռուցք, սակայն օգնում է ձեր բժշկին հասկանալ, թե ձեր գլխուղեղի որ շրջանը կարող է խնդիր ունենալ:
 • Գլխի ԿՏ սքանավորում. համակարգչային տոմոգրաֆիա, որը նաև կոչվում է ԿՏ սքանավորում, պատկերներ ստեղծելու համար օգտագործում է ռենտգենյան ճառագայթներ: Այն լայնորեն հասանելի է, և արդյունքները արագ են տրվում: Ուստի, ԿՏ-ն կարող է լինել առաջարկվող առաջին պատկերային հետազոտությունը, եթե ունեք գլխացավեր կամ այլ ախտանիշներ, որոնք կարող են ունենալ բազմաթիվ հնարավոր պատճառներ: ԿՏ սքանավորումը կարող է հայտնաբերել խնդիրներ ձեր գլխուղեղում և հարակից շրջաններում: Արդյունքները ձեր բժշկին տալիս են կարևոր տվյալներ՝ որոշելու, թե ինչ հետազոտություն պետք է անել հաջորդ քայլով: Եթե ​​ձեր բժիշկը կարծում է, որ ձեր ԿՏ սքանավորումը ցույց է տալիս գլխուղեղի ուռուցք, ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել ուղեղի ՄՌՏ:
 • Գլխուղեղի ՄՌՏ. մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան, որը նաև կոչվում է ՄՌՏ, օգտագործում է ուժեղ մագնիսական դաշտեր՝ ձեր մարմնի ներքին կառուցվածքների պատկերներ ստեղծելու համար: ՄՌՏ-ն հաճախ օգտագործվում է գլխուղեղի ուռուցքները հայտնաբերելու համար, քանի որ այն ավելի հստակ է ցույց տալիս գլխուղեղը, քան պատկերային մյուս հետազոտությունները: Հաճախ ՄՌՏ-ից առաջ ձեռքի երակի մեջ ներարկվում է գունանյութ (կոնտրաստ): Գունանյութը թույլ է տալիս ստանալ ավելի հստակ պատկերներ: Սա հեշտացնում է ավելի փոքր ուռուցքների հայտնաբերումը: Այն նաև կարող է օգնել ձեր բժիշկներին, որ ուռուցքային հյուսվածքը տարբերակեն ուղեղանյութից: Երբեմն ձեզ կարող է առաջարկվել ՄՌՏ-ի հատուկ տեսակ, որն ապահովում է ավելի մանրակրկիտ պատկերներ: Օրինակներից է ֆունկցիոնալ ՄՌՏ-ն, որը ցույց է տալիս, թե գլխուղեղի որ հատվածներն են կառավարում խոսելը, շարժվելը և այլ կարևոր առաջադրանքները: Սա օգնում է ձեր բժշկին, որ պլանավորի վիրահատությունը և այլ բուժումները: ՄՌՏ-ի մեկ այլ հատուկ տեսակ է մագնիսա-ռեզոնանսային սպեկտրոսկոպիան, որը թույլ է տալիս չափել ուռուցքային բջիջներում որոշ քիմիական նյութերի մակարդակները: Քիմիական նյութերի չափազանց շատ կամ շատ քիչ առկայությունը կարող է ձեր բժիշկներին տվյալներ տրամադրել ձեր գլխուղեղի ուռուցքի մասին: Մագնիսա-ռեզոնանսային պերֆուզիան ՄՌՏ-ի մեկ այլ հատուկ տեսակ է, որը թույլ է տալիս չափել գլխուղեղի ուռուցքի տարբեր շրջաններում արյան քանակությունը: Ուռուցքի այն հատվածները, որոնք ավելի մեծ քանակությամբ արյուն ունեն, կարող են լինել ուռուցքի ամենաակտիվ մասերը։ Ձեր բժիշկներն օգտագործում են այս տեղեկատվությունը ձեր բուժումը պլանավորելու համար:
 • Գլխուղեղի ՊԷՏ սքանավորում. պոզիտրոնային էմիսիոն տոմոգրաֆիան, որը նաև կոչվում է ՊԷՏ սքան, կարող է հայտնաբերել գլխուղեղի որոշ ուռուցքներ: ՊԷՏ սքանավորումն օգտագործում է ռադիոակտիվ հետագծիչ, որը ներարկվում է երակի մեջ: Այս նյութը շարժվում է արյան միջով և միանում գլխուղեղի ուռուցքային բջիջներին, որից հետ այդ բջիջները արտացոլվում են ՊԷՏ ապարատի կողմից արված պատկերների վրա: Արագորեն բաժանվող և աճող բջիջները կլանում են ավելի շատ հետագծիչ նյութեր: ՊԷՏ սկանավորումը կարող է առավել օգտակար լինել արագ աճող ուղեղի ուռուցքներ հայտնաբերելու համար: Օրինակները ներառում են գլիոբլաստոմաները և որոշ օլիգոդենդրոգլիոմաները: Գլխուղեղի ուռուցքները, որոնք դանդաղ են աճում, կարող են ՊԷՏ սքանավորմամբ չհայտնաբերվել: Գլխուղեղի ուռուցքները, որոնք քաղցկեղային չեն, հակված են ավելի դանդաղ աճելու, ուստի ՊԷՏ սքանավորումն ավելի քիչ օգտակար է ուղեղի բարորակ ուռուցքների դեպքում: Գլխուղեղի ուռուցք ունեցող ոչ բոլորին պետք է ՊԷՏ սքանավորում: Հարցրեք ձեր բժշկին, թե արդյոք ձեզ անհրաժեշտ է ՊԷՏ հետազոտություն:
 • Հյուսվածքային նմուշի հավաքում (բիոպսիա). գլխուղեղի բիոպսիան լաբորատորիայում փորձարկելու համար ուղեղային ուռուցքի հյուսվածքի նմուշը հեռացնելու միջամտություն է: Հաճախ վիրաբույժը նմուշ է ստանում գլխուղեղի ուռուցքի հեռացման վիրահատության ժամանակ: Եթե ​​վիրահատությունը հնարավոր չէ, նմուշը կարող է ստացվել ասեղով: Գլխուղեղի ուռուցքի հյուսվածքի նմուշը ասեղով հեռացումը կատարվում է մի միջամտությամբ, որը կոչվում է ստերեոտաքսիկ ասեղային բիոպսիա: Բիոպսիայի այս տեսակի համար գանգի վրա բացվում է փոքր անցք, որով ԿՏ կամ ՄՌՏ ուղղորդմամբ և հսկողությամբ մտցվում և անհրաժեշտ շրջանից հեռացվում է հյուսվածքային նմուշ: Միջամտությունից առաջ ձեզ լիարժեք ցավազրկում կամ անզգայացնում են: Ձեզ կարող է առաջարկվել ասեղային բիոպսիա, այլ ոչ թե վիրահատություն, եթե ձեր բժիշկները մտահոգված են, որ վիրահատությունը կարող է վնասել ձեր գլխուղեղի կարևոր շրջանը: Գլխուղեղի ուռուցքից հյուսվածք հեռացնելու համար ասեղային բիոպսիան նաև կարող է ցուցված լինել, եթե ուռուցքը գտնվում է վիրահատության համար դժվար հասանելի տեղում: Գլխուղեղի բիոպսիան զերծ չէ բարդություններից։ Ռիսկերը ներառում են արյունահոսությունը և ուղեղանյութի վնասվածքը:
 • Հյուսվածքյին նմուշի լաբորատոր թեստավորում. բիոպսիայի նմուշն ուղարկվում է լաբորատորիա՝ փորձաքննության: Թեստերը կարող են պարզաբանել՝ արդյոք նմուշառված բջիջները քաղցկեղ են, թե ոչ: Մանրադիտակի տակ բջիջների տեսքը նաև կարող է ցույց տալ, թե որքան արագ են աճում բջիջները: Սա կոչվում է գլխուղեղի ուռուցքի աստիճան: Այլ թեստերը կարող են պարզել, թե ինչ ԴՆԹ փոփոխություններ կան բջիջներում: Սա օգնում է ձեր բժշկական թիմին, որ մշակեն ձեր բուժման ծրագիրը:

Գլխուղեղի ուռուցքի աստիճանը

Գլխուղեղի ուռուցքի աստիճանը սահմանվում է, երբ ուռուցքային բջիջները փորձարկվում են լաբորատորիայում: Աստիճանը ցույց է տալիս, թե որքան արագ են աճում և բազմանում բջիջները: Աստիճանը հիմնված է այն բանի վրա, թե մանրադիտակով զննելիս ինչպիսի տեսք ունեն բջիջները: Աստիճանները տատանվում են 1-ից 4-ի սահմաններում:

Գլխուղեղի 1-ին աստիճանի ուռուցքը դանդաղ է աճում: Բջիջները շատ չեն տարբերվում մոտակայքում գտնվող առողջ բջիջներից: Որքան աստիճանը բարձրանում է, այդքան բջիջները ենթարկվում են ավելի մեծ փոփոխությունների՝ ստանալով ավելի շատ տարբեր տեսք: Գլխուղեղի 4-րդ աստիճանի ուռուցքը շատ արագ է աճում, իսկբ ջիջները նման չեն մոտակա առողջ բջիջներին:

Գլխուղեղի ուռուցքների համար քաղցկեղի տարածման փուլեր չեն սահմանվում՝ հակառակ քաղցկեղի այլ տեսակների, որոնք ունեն փուլեր: Գլխուղեղի ուռուցքները և գլխուղեղի քաղցկեղը հավանական չէ, որ տարածվեն, ուստի փուլեր չունեն:

Կանխատեսում և ելք (պրոգնոզ)

Ձեր բժիշկներն օգտագործում է ձեր ախտորոշիչ հետազոտություններով ստացված ամբողջ տեղեկատվությունը ձեր կանխատեսումը գնահատելու համար: Կանխատեսումն այն է, թե որքան հավանական է, որ գլխուղեղի ուռուցքը կարող է բուժվել: Գործոնները, որոնք կարող են ազդել գլխուղեղի ուռուցք ունեցող մարդկանց կանխատեսման վրա, ներառում են՝

 • գլխուղեղի ուռուցքի տեսակը
 • որքան արագ է աճում գլխուղեղի ուռուցքը
 • գլխուղեղում ուռուցքի տեղակայման վայրը
 • ԴՆԹ-ի որ փոփոխություններն են առկա գլխուղեղի ուռուցքային բջիջներում
 • արդյոք ուղեղի ուռուցքը կարող է ամբողջությամբ հեռացվել վիրահատության միջոցով
 • ձեր ընդհանուր առողջական վիճակը:

Եթե ​​ցանկանում եք ավելին իմանալ ձեր կանխատեսման մասին, քննարկեք այն ձեր բժիշների հետ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 13-06-2019
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024