Skip to main content

Բուժում - Ոտքի կոտրվածք

Կոտրված ոտքի բուժումը տարբեր կլինի՝ կախված կոտրվածքի տեսակից և տեղակայումից:

Սթրեսային կամ լարվածության կոտրվածքները կարող են պահանջել միայն հանգիստ և անշարժացում, մինչդեռ մյուս կոտրվածքները կարող են պահանջել վիրահատություն՝ լավագույն ապաքինման համար:

Կոտրվածքները դասակարգվում են հետևյալ դասերից մեկնումեկի կամ մի քանիսի մեջ:

 • Բաց կոտրվածք. այս տեսակի կոտրվածքների ժամանակ կոտրված ոսկորը խախտում է մաշկի ամբողջակությունը: Սա լուրջ վիճակ է, որը պահանջում է անհապաղ բուժում՝ վարակի հավանականությունը նվազեցնելու համար:
 • Փակ կոտրվածք. փակ կոտրվածքների դեպքում շրջակա մաշկը մնում է անվնաս:
 • Ոչ լրիվ կոտրվածք. այս տերմինը նշանակում է, որ ոսկորը ճաքած է, բայց չի բաժանվել երկու մասի: Սա ավելի հաճախ հանդիպում է երեխաների մոտ:
 • Լրիվ կոտրվածք․ լրիվ կոտրվածքների դեպքում ոսկորը կոտրված է երկու կամ ավելի շատ մասերի՝ բեկորների:
 • Տեղաշարժով կոտրվածք․ այս տեսակի կոտրվածքների ժամանակ կոտրվածքի յուրաքանչյուր կողմում ոսկրային բեկորները միմյանց չեն համընկնում: Այլ կերպ ասած, սա կոտրվածք է ոսկրաբեկորների տեղաշարժով, որոնք միմյանց նկատմամբ գրավում են անկյունային դիրք կամ տեղաշարժվում են կողքի կամ պտտվում իրենց առանցքի շուրջը, իսկ երբեմն` երկարությամբ բաժանվում միմյանցից: Տեղաշարժով կոտրվածքը կարող է պահանջել վիրահատություն՝ ոսկրաբեկորներին ճիշտ դիրք և դասավորություն տալու համար:
 • Ճյուղանման (գրինստիկի) կոտրվածք. այս տեսակի կոտրվածքների ժամանակ ոսկորը ճաքում է, բայց չի կոտրվում մինչև վերջ, ինչպես, երբ փորձում եք կոտրել փայտի կանաչ ցողունը: Այս կոտրվածքներն ավելի հավանական են երեխաների մոտ, քանի որ երեխայի ոսկորները ավելի փափուկ և ճկուն են, քան չափահասների ոսկորները:

Ոտքի ֆիքսում

Կոտրված ոտքի բուժումը սովորաբար սկսվում է շտապ օգնության կամ անհետաձգելի բուժօգնության սենյակում: Այստեղ բժիշկները սովորաբար գնահատում են վնասվածքը և անշարժացնում են ոտքը բեկակալով (շինա): Եթե ունեք կոտրվածք տեղաշարժով, բժիշկը կարող է նախ ոսկորների կտորները ետ տեղափոխել իրենց պատշաճ դիրքերը՝ նախքան բեկակալ կամ շինա դնելը՝ մի գործընթաց, որը կոչվում է կրճատում: Որոշ կոտրվածքներ սկզբում անշարժացվում են բեկակալով, որ այտուցը մեղմանա, որից հետո օգտագործվում է գիպս, երբ ավելի քիչ այտուց կա:

Անշարժացում (իմոբիլիզացիա)

Կոտրված ոսկորի պատշաճ ապաքինման և կպման համար դրա շարժումը պետք է սահմանափակվի: Կոտրված ոսկորն անշարժացնելու համար հաճախ օգտագործվում է բեկակալ (շինա) կամ գիպսակապ: Հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի օգտագործել հենակներ կամ ձեռնափայտ՝ առնվազն 6 շաբաթվա ընթացքում վնասված ոտքի վրայից ծանրությունը հանելու համար:

Դեղամիջոցներ

Ցավազրկող միջոցները, ինչպիսիք են Ացետամինոֆենը (Պարացետամոլ, Թայլենոլ և այլն) կամ Իբուպրոֆենը (Ադվիլ, Մոտրին IB և այլն) կամ այս երկուսի համակցությունը, կարող են նվազեցնել ցավն ու բորբոքումը: Եթե ծանր ցավ եք զգում, ձեր բժիշկը կարող է նշանակել ավելի ուժեղ ցավազրկողներ:

Ոչ դեղորայքային բուժումներ (թերապիաներ)

Ձեր գիպսը կամ բեկակալը հեռացնելուց հետո, հավանաբար, բժիշկը ձեզ խորհուրդ կտա վերականգնողական վարժություններ կամ ֆիզիոթերապիա՝ նվազեցնելու կարկամությունը և վերականգնելու վնասված ոտքի շարժունակությունը: Երբ դուք որոշ ժամանակ չեք շարժում ձեր ոտքը, կարող եք նույնիսկ չվնասված շրջաններում ունենալ կարկամություն և թուլացած մկաններ: Վերականգնումը (ռեաբիլիտացիան) կարող է օգնել, սակայն ծանր վնասվածքների ամբողջական ապաքինման համար կարող է պահանջվել մինչև մի քանի ամիս կամ նույնիսկ ավելի երկար:

Վիրահատություն և այլ միջամտություններ

Գիպսակապով կամ բեկակալով (շինայով) անշարժացումը բուժում է կոտրվածքների մեծ մասը: Այնուամենայնիվ, ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել վիրահատություն՝ թիթեղներ, ձողեր, շուղեր կամ պտուտակներ տեղադրելու համար, որոնք կարող են ապահովել ապաքինման ընթացքում ոսկորների ճիշտ դիրքը: Այս տեսակի վիրահատությունը ավելի հավանական է այն մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն՝

 • բազմաբեկորային կոտրվածքներ
 • անկայուն կամ տեղաշարժով կոտրվածք
 • շարժուն ոսկրաբեկորներ, որոնք կարող են թափանցել հոդի մեջ (տեղաշարժով ներհոդային կոտրվածքներ)
 • շրջակա ջլերի կամ կապանների վնասում
 • կոտրվածքներ, որոնք ընդգրկում են նաև հոդը (ներհոդային կոտրվածքներ)
 • դժբախտ պատահարի հետևանքով առաջացած կոտրվածքներ:

Որոշ վնասվածքներ բուժվում են ոտքից դուրս գտնվող մետաղական շրջանակով, որն ամրացված է ոսկորին ձողերով (ձողային սարքեր): Այս սարքը կայունություն է ապահովում բուժման գործընթացում և սովորաբար հեռացվում է մոտ 6-8 շաբաթ հետո: Նման բուժումն ունի վարակի ռիսկ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 10-01-2024
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024