Բրուցելոզ. ախտորոշում

Բրուցելոզ. ախտորոշում

Բրուցելոզն ունի կլինիկական ոչ առանձնահատուկ դրսևորում. այն կարող է սկսվել գրիպանման երևույթներով և քրոնիկանալ՝ խիստ նմանվելով հոդաբորբերին կամ բորբոքային այլ հիվանդություններին:

Ահա թե ինչու, եթե բժիշկը տվյալներից (գանգատներ, ռիսկի խմբերից մեկնումեկին պատկանելիություն և այլն) ելնելով կասկածում բրուցելոզ, նշանակում է հիվանդության լաբորատոր հայտնաբերման հետազոտություն:

Բրուցելոզի լաբորատոր հետազոտությունը կարող է լինել երկու տեսակի՝

  • արյան մեջ կամ կարմիր ոսկրածուծում բրուցելայի բակտերիայի հայտնաբերում (սա ամենաճշգրիտ մեթոդն է)
  • արյան մեջ բրուցելայի բակտերիայի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերում:

Եթե ձեզ մոտ առկա է բրուցելոզի բարդություններից մեկնումեկը, բժիշկը կարող է նշանակել նաև լրացուցիչ հետազոտություններ, օրինակ՝

  • ռենտգեն պատկերումը կարող է հայտնաբերել ոսկրահոդային համակարգի ախտահարման նշաններ
  • համակարգչային տոմոգրաֆիան (ԿՏ) կամ մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան (ՄՌՏ) կարող են հայտնաբերել գլխուղեղի կամ այլ օրգան-հյուսվածքների բորբոքումը, թարախակույտը և այլ ախտահարումները
  • գլխուղեղ-ողնուղեղային (ցերեբրոսպինալ) հեղուկի ցանքսը կարող է օգնել կենտրոնական նյարդային համակարգի վարակային բարդությունների հայտնաբերմանը, օրինակ՝ մենինգիտը կամ էնցեֆալիտը
  • էխոկարդիոգրաֆիան («սրտի էխո») կարող է հայտնաբերել բրուցելոզի սրտային բարդությունները՝ էնդոկարդիտ, փականային արատներ և այլն:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 19-05-2021