Լյարդի ցիռոզ. բարդություններ

Լյարդի ցիռոզ. բարդություններ

Լյարդի ցիռոզը կարող է բարդանալ տարբեր առողջական խնդիրներով, որոնց մի մասը պահանջում է անհետաձգելի բուժօգնություն:

 • Լյարդը սնուցող երակներում բարձր արյան ճնշում (պորտալ հիպերտենզիա). ցիռոզը դանդաղեցնում է լյարդով արյան նորմալ հոսքը՝ բարձրացնելով աղիներից և փայծաղից լյարդին արյուն բերող երակներում (դռներակի համակարգ) ճնշման բարձրացման:
 • Ոտքերի և որովայնի այտուցվածություն. դռներակում արյան ճնշման բարձրացումը կարող է առաջացնել հեղուկի կուտակում ոտքերում (օդեմա) և որովայնի խոռոչում (ասցիտ): Այտուցների առաջացումը նաև բացատրվում է լյարդի կողմից արյան սպիտակուցներից ալբումինի արտադրության կրճատմամբ:
 • Փայծաղի մեծացում (սպլենոմեգալիա). պորտալ հիպերտենզիան նաև կարող է առաջացնել փայծաղի այտուցվածություն, ինչպես նաև արյան սպիտակ բջիջների (լեյկոցիտներ) և թիթեղիկների (թրոմբոցիտներ) պահում: Արյան մեջ լեյկոցիտների և թրոմբոցիտների քչացումը կարող է լինել ցիռոզի առաջին նշանը:
 • Արյունահոսություն. պորտալ հիպերտենզիան բերում է փոքր երակների արյունալեցման, որոնք ավելցուկային ճնշման պայմաններում կարող են պատռվել՝ առաջացնելով ծանր արյունահոսություն: Պորտալ հիպերտենզիան կարող է առաջացնել կերակրափողի (կերակրափողային վարիկոզ) կամ ստամոքսի երակների լայնացում (ստամոքսային վարիկոզ) և պատճառել կյանքին սպառնացող արյունահոսություն: Եթե լյարդը չի արտադրում բավարար քանակով մակարդման գործոններ, ցանկացած տեսակի արյունահոսությունը դժվարությամբ է դադարում և դառնում վտանգավոր:
 • Վարակներ. ցիռոզը դժվարացնում է վարակների դեմ օրգանիզմի պայքարը: Ասցիտը կարող է բերել բակտերիալ պերիտոնիտի:
 • Թերսնուցում. ցիռոզը նաև դժվարացնում է օրգանիզմի կողմից սննդանյութերի յուրացումը, որի պատճառով կարող են զարգանալ թուլություն և քաշի կորուստ:
 • Գլխուղեղում թույների կուտակում (լյարդային էնցեֆալոպաթիա). ցիռոզով վնասված լյարդը չի հասցնում արյունը լիարժեքորեն մաքրել թունավոր ազդեցության նյութափոխանակության արգասիքներից, որոնք կուտակվելով արյան մեջ և հասնելով գլխուղեղ, կարող են առաջացնել հոգեկան շփոթվածություն և ուշադրության կենտրոնացման դժվարացում: Ժամանակի ընթացքում լյարդային էնցեֆալոպաթիան կարող է վերաճել մինչև կոմայի:
 • Դեղնուկ. դեղնուկը զարգանում է, երբ լյարդը չի հասցնում արյունը մաքրել քայքայված արյան կարմիր բջիջների արգասիք հանդիսացող բիլիռուբինից: Դեղնուկն առաջացնում է մաշկի և աչքերի սպիտակենու դեղնացում և մեզի մգացում:
 • Ոսկրային հիվանդություն. ցիռոզով որոշ մարդկանց ոսկրը կորցնում է ամրությունը և բարձրացնում է կոտրվածքների ռիսկը:
 • Լյարդի քաղցկեղի ռիսկի բարձրացում. լյարդի քաղցկեղով մարդկանց մեծ մասն ունեցել է լյարդի ցիռոզ:
 • Բազմաօրգանային անբավարարություն. ցիռոզով որոշ մարդկանց մոտ կարող է զարգանալ բազմաօրգանային անբավարարություն, որի պատճառները մինչև վերջ պարզաբանված չեն:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 20-05-2021