Skip to main content

Հազը կարող է լինել սուր կամ երկարաժամկետ՝ քրոնիկ:

Սուր հազը սկսվում է հանկարծակի և սովորաբար տևում մինչև 3 շաբաթ: Հազի այս տեսակը հաճախ ուղեկցում է մրսածությանը, գրիպին կամ սուր բրոնխիտին:

Քրոնիկ հազը շարունակվում է ավելի քան 8 շաբաթ կամ երեխաների մոտ՝ ավելի քան 4 շաբաթ: Այն կարող է արթնացնել գիշերները, երբ քնած եք և բերել հոգնածության ու ցերեկային քնկոտության:

Քրոնիկ հազը նաև կարող է ուղեկցվել այլ գանգատներով և ախտանիշներով, որոնցից են՝

  • քթից արտադրություն կամ քթային կանգ
  • կոկորդի ետին պատին հեղուկի հոսքի զգացողություն (հետքթային հոսք)
  • կոկորդի հաճախակի մաքրում և ըմպանացավ
  • ձայնի խզում կամ խռպոտություն
  • խզզոցներ և շնչարգելություն
  • այրոցք (изжога) կամ բերանում թթվահամ ետհոսք (ռեգուրգիտացիա)
  • հազվադեպ՝ արյունային հազ:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Հազը կարող է լինել անվտանգ կամ վկայել որևէ լուրջ հիվանդության առկայության մասին: Պայմանավորվեք և այցելեք ձեր բժշկին, եթե հազը սկսել է դառնալ անհանգստացնող, խանգարում է ձերքունը կամ բերում այլ խնդիրների:

Դիմեք անհետաձգելի բուժօգնության, եթե հազն առաջացնում է սուր շնչարգելություն, ուշագնացություն և այլ սուր խնդիրներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 28-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024