Skip to main content

Կանխարգելում - Խորանիստ թրոմբոզ

Ապրելակերպի փոփոխությունները կարող են օգնել խորանիստ երակների թրոմբոզի (ԽԵԹ) կանխարգելմանը:

Փորձեք հետևյալ մոտեցումները:

  • Շարժեք ձեր ոտքերը․ եթե վիրահատվել եք կամ եղել եք անկողնային ռեժիմում, փորձեք հնարավորինս շուտ շարժվել: Մի՛ խաչեք ձեր ոտքերը նստելիս. դա անելը կարող է արգելափակել արյան հոսքը: Ճամփորդելիս հաճախակի ընդմիջումներ կատարեք՝ ոտքերը շարժելու համար: Ինքնաթիռում ժամանակ առ ժամանակ կանգնեք կամ քայլեք: Եթե ճանապարհորդում եք մեքենայով, ժամը մեկ կանգ առեք և շրջեք մոտակայքում: Եթե չեք կարողանում քայլել, կատարեք ոտնաթաթերի վարժություններ: Բարձրացրեք և իջեցրեք ձեր կրունկները՝ պահելով ձեր մատները հատակին: Այնուհետև բարձրացրեք ձեր մատները՝ կրունկները պահելով հատակին:
  • Մի՛ ծխեք․ ծխախոտի օգտագործումը բարձրացնում է ԽԵԹ-ի ռիսկը:
  • Կառավարեք ձեր քաշը. գիրությունը ԽԵԹ-ի ռիսկի գործոններից մեկն է: Կանոնավոր ֆիզիկական վարժանքները նվազեցնում են արյան մակարդուկների (թրոմբների) առաջացման ռիսկը: Որպես ընդհանուր նպատակ՝ նպատակ դրեք ամեն օր առնվազն 30 րոպե զբաղվել չափավոր ֆիզիկական ակտիվությամբ: Եթե ցանկանում եք նիհարել, պահպանել քաշի կորուստը կամ հասնել հատուկ ֆիթնես նպատակներին, ձեզ հարկավոր է ավելի շատ վարժանքներ կատարել:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 06-01-2024
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024