Դելիրիում․ ախտորոշում

Դելիրիում․ ախտորոշում

Դելլիրումով մարդը կարող է լինել խիստ շփոթված և ունենալ հիշողության հետ կապված խնդիրներ, իսկ նման դեպքերում ախտորոշումը դառնում է ոչ հեշտ։

Դելիրիումն ախտորոշելու համար բժիշկը կամ հոգեկան առողջության մասնագետը հիմնվում է մարդու դելիրոիզ վիճակի և դրան հասցնող հնարավոր պատճառների, ռիսկի կամ նպաստող գործոնների և դրդապատճառների (տրիգերներ), ինպես նաև անձի հոգեկան վիճակի գնահատման տվյալների վրա։

Բժիշկը կարող է զրուցել հիվանդի ընտանիքի անդամների, ընկերների կամ աշխատանքային գործընկերների հետ՝ պարզելու վերջերս նրա դրսևորած վարքագծային կամ հոգեկան վիճակի փոփոխության տեսանելի դրսևորումները։ Եթե նման փոփոխությունները սկսվել են կարճ ժամանակահատվածի ընթացքում, դելիրիումի ախտորոշումը դառնում է ավելի հավանական։

Ախտորոշման համար բժիշկը կարող է նաև դիմել հետևյալ քայլերին՝

  • հոգեկան վիճակի գնահատում. բժիշկը գնահատում է հիվանդի գիտակցությունը, ուշադրությունը և մտածողությունը ոչ պաշտոնական զրույցի միջոցով և որոշ հարցաթերթիկներով՝ հասկանալու հիվանդի հոգեկան վիճակը, շփոթվածության աստիճանը, ընկալումները և հիշողությունը
  • ֆիզիկական և նյարդաբանական հետազոտություններ. բժիշկը կատարում է արտաքին զննում, փորձում հայտնաբերել հնարավոր առողջական խնդիրները, իսկ նյարդաբանական հետազոտության նպատակը տեսողության, հավասարակշռության, կողմնորոշման և ռեֆլեքսների ստուգումն է
  • այլ հավանական հետազոտություններ. բժիշկը կարող է հիվանդին ուղեգրել արյան, մեզի և ախտորոշիչ այլ հետազոտությունների՝ ճշտելու դելիրիումի պատճառ հանդիսացող հնարավոր հիվանդությունների ու վիճակների առկայությունը։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021