Դեպրեսիա․ ախտորոշում

Դեպրեսիա․ ախտորոշում

Դեպրեսիայի արդյունավետ բուժման առաջին քայլը բժշկին կամ հոգեկան առողջության մասնագետին այցելելն է։

Բժիշկը կատարում է ձեր հոգեկան առողջության գնահատում և մշակում վերման պլան։

Հոգեկան առողջության գնահատումն իրենից ներկայացնում է մանրակրկիտ և ընդլայնված հարցազրույց, որը ներառում է հարցեր՝ կապված ձեր ախտանիշների, աշխատանքի և փոխհարաբերությունների վրա դրանց ազդեցության, դեպրեսիայի նախկին դրվագների, թմրամիջոցների և ալկոհոլի օգտագործման, ուղեկցող հիվանդությունների և ընտանեկան պատմության մասին։ Շատ կարևոր է նաև գնահատել ինքնասպանության (սուիցիդ) կամ ինքնավնասման ռիսկը։

Ձեր ընտանիքի անդամները կամ մոտիկ ընկերները ձեր թույլտվությամբ նույնպես կարող են հանդիպել բժշկին, որ ներկայացնեն ձեր ախտանիշների վերաբերյալ իրենց դիտարկումները։ Ձեզ կարող են նաև առաջարկել, որ լրացնեք հոգեբանական ինքնագնահատման թերթիկ կամ հարցաթերթիկ։ Բժշկին շատ օգտակար կարող է լինել նաև ձեր կողմից լրացվող օրագիրը, որտեղ դուք ըստ օրերի գրանցում եք ձեր տրամադրության փոփոխությունները, քնի և այլ գործառույթների հետ կապված ձեր նշումները։

Բժիշկը կարող է հետազոտել ձեր գանգատների հավանական պատճառ հանդիսացող այլ գործոնները ևս։ Առողջական որոշ վիճակներ, թմրամիջոցների և ալկոհոլի օգտագործումը և քրոնիկ հիվանդությունները կարող են նմանվել դեպրեսիային։ Նա կարող է նաև զննել ձեզ և նշանակել որոշ հետազոտություններ, օրինակ՝ արյան անալիզ, որ ժխտի հիվանդության զարգացման ֆիզիկական պատճառները։

Ախտորոշումը կայացվում է վերոնշյալ ողջ տեղեկատվությունը հավաքվելուց հետո։

Դեպրեսիայի ախտորոշումը կատարվում է միջազգային ընդունված չափորոշիչների հիման վրա, որոնց հիմքում ընկած է այսպես կոչված «դեպրեսիայի տրիադան»՝ տրամադրության անկում, հոգեշարժական ֆունկցիաների ակտիվության արգելակում և մտածողության իջեցում։

Բուժումը ճիշտ կազմակերպելու համար կարևոր է ոչ միայն դեպրեսիայի վաղ ախտորոշումը, այլև հիվանդության տեսակի նույնականացումը։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 11-05-2019