Skip to main content

Ախտորոշում - Դիաբետիկ կետոացիդոզ

Եթե ձեր բժիշկը կասկածում է դիաբետիկ կետոացիդոզ, ձեզ լսելուց ու զննելուց հետո կառաջարկի արյան թեստեր:

Որոշ դեպքերում ձեր բժիշկը նաև կարող է խորհուրդ տալ լրացուցիչ հետազոտություններ՝ որոշելու դիաբետիկ կետոացիդոզի զարգացմանը նպաստող պատճառները:

Արյան թեստեր

Արյան հետազոտությունները թույլ են տալիս ախտորոշել դիաբետիկ կետոացիդոզը:

  • Արյան շաքարի մակարդակ. եթե օրգանիզմում չկա ինսուլինի բավարար քանակ, բջիջներ թափանցելու փոխարեն շաքարը սկսում է կուտակվել արյան մեջ՝ բերելով հիպերգլիկեմիայի: Երբ ձեր օրգանիզմը որպես էներգիայի աղբյուր շաքարի փոխարեն սկսում է օգտագործել ճարպ և սպիտակուց, արյան շաքարի մակարդակը շարունակվում է բարձրանալ:
  • Կետոնի մակարդակ. երբ ձեր օրգանիզմն էներգիա ստանալու համար սկսում է տրոհել ճարպ ու սպիտակուց, արդյունքում առաջացած կետոնները սկում են կուտակվել ձեր արյան մեջ:
  • Արյան թթվայնություն (pH). կետոնների ավելցուկը ձեր արյունը դարձնում է թթվային (ացիդոզ): Սա կարող է խաթարել տարբեր օրգանների նորմալ գործունեությունը:

Լրացուցիչ հետազոտություններ

Բիշկը կարող է խորհուրդ տալ հետազոտություններ, որ որոշի այնպիսի առողջական խնդիրների առկայությունը, որոնք կարող են նպաստել դիաբետիկ կետոացիդոզի առաջացմանը կամ ստուգել բարդությունները: Այդպիսի հետազոտություններից են՝

  • արյան էլեկտրոլիտների թեստեր
  • մեզի թեստ (ընդհանուր և մանրէաբանական)
  • կրծքավանդակի ռենտգեն պատկերում
  • էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ), որը գրանցում է սրտի էլեկտրական ակտիվությունը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 06-05-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024