Էկզեմա. ախտանիշներ

Էկզեմա. ախտանիշներ

Եթե դուք ունեք էկզեմա, ձեր մարմնի որոշակի տեղամասերում առաջանում են մաշկի կարմրած, չորացած և քոր հարուցող շրջաններ։

Էկզեման ավելի հաճախ սկսվում է մինչև 5 տարեկանը, շարունակվում դեռահասության շրջանում և ձգվում մինչև չափահաս տարիք։ Այն ունի սեզոնային բնույթ և սրացումներն առավել հաճախ գրանցվում են աշնանային և ձմեռային եղանակներին։

Մաշկային ախտահարումները սովորաբար ընդգրկում են արմունկները, դաստակները, պարանոցը և ծնկափոսերը։

Էկզեմայի ախտանիշները

Էկզեմայի գանգատները և ախտանիշները տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր են։ Էկզեմային ավելի բնորոշ են հետևյալ ընդհանրական ախտանիշները՝

  • մաշկի չորություն
  • մաշկային քոր, որն ուժեղանում է գիշերային ժամերին և կարող է ստանալ խիստ տանջալի բնույթ
  • մաշկի վրա կարմիրից մինչև շագանակագույն-մոխրագույն օջախներ, հատկապես ձեռքերին, ոտնաթաթերին, արմունկներին, դաստակին, կրծքավանդակի վերին շրջաններում, աչքի կոպերին, արմունկների և ծնկների ներսային մակերեսներին, իսկ նորածինների մոտ՝ դեմքին և գլխի մազածածկ շրջաններում
  • փոքր, քիչ բարձրացած հանգույցիկներ և շճային հեղուկով լցված բշտիկներ (միկրովեզիկուլներ), որոնք քորելիս կամ քերծվելիս արագորեն բացվում կամ պայթում են՝ առաջացնելով կաթիլային թացությամբ մակերես (սուր թաց էկզեմա), որը հետագայում կեղևապատվում է
  • հաստացած, կոպտացած և ճաքճքած ալրանման թեփոտ մաշկ
  • քերծվածքներից այտուցված, զգայուն և չորացած մաշկ։

Էվոլյուցիոն բազմազանություն

Էկզեմային բնորոշ է միաժամանակ մաշկային տարբեր տարրերի առկայությունը՝ բշտիկներ, կաթիլային թացությամբ քերծվածքներ, կեղևիկներ ու թեփուկներ։ Սա կոչվում է էվոլյուցիոն բազմաձևություն (պոլիմորֆիզմ)։

Էկզեմայի оջախներ

Էկզեմայի օջախներն ունեն տարբեր մեծություն։ Դրանց եզրագծերը կարող են լինել առանց ցայտուն սահմանների կամ խիստ գծագրված։

Էկզեման սովորաբար չի սահմանափակվում մեկ օջախով։ Ավելի հաճախ, սկսվելով մեկ տեղամասում, ախտահարումն արագորեն տարածվում է այլ, հաճախ՝ սիմետրիկ տեղամասերի վրա։ Սովորաբար էկզեմայի զարգացումը սկսվում է ձեռնաթաթերի մեջքային մակերեսից ու դեմքից։

Էկզեմայի քրոնիկացում

Էկզեման սովորաբար սկսում է սուր կերպով, սակայն ստանում քրոնիկ երկարաձիգ ընթացք։

Էկզեմայի քրոնիկացումը տեղի է ունենում աստիճանաբար և արտահայտվում է մաշկի աճող ինֆիլտրացիայով, ախտահարված տեղամասի պնդացումով ու մաշկային գծագրության ուժեղացումով (որքինացում)։ Ակտիվ կարմրությունը (էրիթեմա) փոխարինվում է պասիվով, և մաշկի գունավորումն ընդունում է ավելի ու ավելի արտահայտված կանգային նրբերանգ։

Ախտահարված տեղամասի մակերեսի վրա գերակշռում է թեփոտումը, բայց դրա հետ մեկտեղ դիտվում է (ավելի պակաս քանակով, քան սուր շրջանում) բշտիկային ցանավորում, ինչպես նաև մանր, կետային քերծվածքների ու կեղևիկների գոյացում։

Էկզեմայի քրոնիկ շրջանում կարող է ի հայտ գալ սրացում, որն արտահայտվում է նորից ակտիվ կարմրության, միկրովեզիկուլների և դրանց բացվելու հետևանքով՝ առատ կաթիլային խոնավության առաջացմամբ։

Էկզեմայի ընթացքն առանձնահատուկ երկարատև է։ Էկզեմային բնորոշ են հաճախակի կրկնումները (սրացումներ)՝ նոր օջախների գոյացումով, որոնք կարող են առաջանալ նույնիսկ հիվանդին բուժելու պրոցեսում։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 08-05-2020