Skip to main content

Ախտորոշում - Ատոպիկ դերմատիտ

Ատոպիկ դերմատիտը կամ էկզեման ախտորոշելու համար ձեր բժիշկը կխոսի ձեզ հետ ձեր ախտանիշների մասին, կզննի ձեր մաշկը և կուսումնասիրի ձեր հիվանդության պատմությունը (անամնեզ):

Տեղեկացրեք բժշկին, թե արդյոք ձեզ մոտ կամ ձեր ընտանիքի անդամների մոտ եղել են ալերգիկ խանգարումներ կամ հիվանդություններ։

Հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինեն թեստեր՝ հայտնաբերելու ալերգիան և բացառելու այլ մաշկային հիվանդությունները:

Եթե ​​կարծում եք, որ ձեր երեխայի ցանը կապված է որոշակի սնունդ օրգագործելու հետ, հարցրեք ձեր բժշկին հնարավոր սննդային ալերգիայի մասին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 11-05-2018
Վերջին վերանայում՝ 07-05-2024