Skip to main content

Ախտորոշում - Էպիլեպսիա

Ձեր վիճակն ախտորոշելու համար ձեր բժիշկը կգնահատի ձեր ախտանիշները և հիվանդության պատմությունը (անամնեզ):

էպիլեպսիան ախտորոշելու և ցնցումների պատճառը պարզելու համար ձեր բժիշկը կարող է նշանակել մի քանի հետազոտություններ: Ձեր գնահատումը կարող է ներառել հետևյալը:

 • Նյարդաբանական քննություն. ձեր բժիշկը կարող է ստուգել ձեր վարքագիծը, շարժողական ունակությունները, մտավոր գործառույթը և այլ ոլորտներ՝ ձեր վիճակն ախտորոշելու և ձեր ունեցած էպիլեպսիայի տեսակը որոշելու համար:
 • Արյան թեստեր. ձեր բժիշկը կարող է արյան նմուշ վերցնել՝ ստուգելու վարակների, գենետիկ (ժառանգական) վիճակների կամ այլ հիվանդությունների առկայության նշանները, որոնք կարող են կապված լինել ցնցումների հետ:

Ձեր նաև բժիշկը կարող է նաև առաջարկել հետազոտություններ՝ հայտնաբերելու գլխուղեղի կառուցվածքային խնդիրները:

 • Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա (ԷԷԳ). ԷԷԳ-ն կամ էլեկտրաուղեղագրությունը (ԷՈւԳ) ամենատարածված հետազոտությունն է, որն օգտագործվում է էպիլեպսիայի ախտորոշման համար: Այս հետազոտության ժամանակ էլեկտրոդները կցվում են ձեր գլխի մածուկի նմանվող նյութով կամ հատուկ գլխարկով: Էլեկտրոդները գրանցում են ձեր գլխուղեղի էլեկտրական ակտիվությունը: Եթե ​​էպիլեպսիա ունեք, հաճախ գրանցվում է ձեր գլխուղեղի ալիքների նորմալ բնույթի փոփոխություններ, նույնիսկ երբ հետազոտության պահին դուք ցնցումներ չունեք: Ձեր բժիշկը կարող է ԷԷԳ-ի ընթացքում վերահսկել ձեզ տեսագրության միջոցով, երբ երբ դուք արթուն կամ քնած եք, որ գրանցի ձեզ մոտ առաջացող ցանկացած ցնցում: Ցնցումների գրանցումը կարող է օգնել բժշկին որոշելու, թե ինչպիսի ցնցումներ եք ունենում կամ բացառել այլ վիճակները: Հետազոտությունը կարող է անցկացվել բժշկի գրասենյակում կամ հիվանդանոցում: Անհրաժեշտության դեպքում, դուք կարող եք նաև ունենալ ամբուլատոր ԷԷԳ, որը կրում եք տանը, մինչ ԷԷԳ-ն գրանցում է ցնցումների ակտիվությունը մի քանի օրվա ընթացքում: Ձեր բժիշկը կարող է ձեզ ցուցումներ տալ՝ անելու մի բան, որը կառաջացնի ցնցումներ, օրինակ՝ հետազոտությունից առաջ քիչ քնելը:
 • Բարձր խտության ԷԷԳ. ԷԷԳ հետազոտության այս տարբերակում էլեկտրոդներն ավելի խիս են տեղադրված, քան սովորական ԷԷԳ-ի ժամանակ՝ միմյանցից մոտ կես սանտիմետր հեռավորության վրա: Բարձր խտության ԷԷԳ-ն կարող է օգնել ձեր բժշկին ավելի ճշգրիտ որոշելու, թե ձեր գլխուղեղի որ հատվածներն են ենթարկվում ցնցումների ազդեցությանը:
 • Համակարգչային տոմոգրաֆիկ (ԿՏ) սքանավորում. ԿՏ սքանավորումն օգտագործում է ռենտգենյան ճառագայթներ՝ ձեր գլխուղեղի խաչաձև հատված պատկերներ ստանալու համար: ԿՏ սքանավորումները կարող են բացահայտել ձեր գլխուղեղի կառուցվածքային խնդիրները, որոնք կարող են առաջացնել ձեր ցնցումները, ինչպիսիք են ուռուցքները, արյունահոսությունը և կիստաները:
 • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). ՄՌՏ-ն օգտագործում է հզոր մագնիսներ և ռադիոալիքներ՝ ձեր գլխուղեղի մանրակրկիտ պատկերներ ստեղծելու համար: Ձեր բժիշկը կարող է հայտնաբերել ձեր գլխուղեղի վնասվածքները կամ կառուցվածքային խնդիրները, որոնք կարող են առաջացնել ձեր ցնցումները:
 • Ֆունկցիոնալ ՄՌՏ (ֆՄՌՏ). Ֆունկցիոնալ ՄՌՏ-ն չափում է արյան հոսքի փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում, երբ ձեր ուղեղի որոշակի հատվածներ աշխատում են: Բժիշկները կարող են օգտագործել ֆՄՌՏ-ն նախքան վիրահատությունը՝ որոշելու կարևոր գործառույթների ճշգրիտ տեղակայումը, ինչպիսիք են խոսքը և շարժումը, որ վիրաբույժները կարողանան խուսափել այդ շրջանները վիրահատության ընթացքում վնասելուց:
 • Պոզիտրոնային էմիսիոն տոմոգրաֆիա (ՊԷՏ). ՊԷՏ սկանավորումն օգտագործում է փոքր քանակությամբ ռադիոակտիվ նյութ, որը ներարկվում է երակի մեջ: Սա օգնում է պատկերելու գլխուղեղի նյութափոխանակության ակտիվությունը և հայտնաբերելու շեղումները: Ցածր նյութափոխանակությամբ գլխուղեղի հատվածները կարող են ցույց տալ, թե որտեղ է առաջանում ցնցումային ակտիվությունը:
 • Եզակի ֆոտոնային էմիսիոն համակարգչային տոմոգրաֆիա (SPECT). այս տեսակի հետազոտությունը հիմնականում օգտագործվում է, եթե դուք կատարել եք ՄՌՏ և ԷԷԳ, որոնք չեն որոշել ձեր գլխուղեղի այն տեղը, որտեղից առաջացել են ցնցումները: SPECT թեստը օգտագործում է փոքր քանակությամբ ռադիոակտիվ նյութ, որը ներարկվում է երակի մեջ՝ ցնցումների ժամանակ ձեր գլխուղեղում արյան հոսքի ակտիվության մանրամասն, 3D քարտեզ ստեղծելու համար: Ցնցման ժամանակ նորմալից բարձր արյան հոսք ունեցող շրջանները կարող են ցույց տալ, թե որտեղ են տեղի ունենում ցնցումները: Բժիշկները կարող են նաև անցկացնել SPECT թեստի մի ձև, որը կարող է նույնիսկ ավելի մանրամասն արդյունքներ տալ՝ SPECT-ի արդյունքները համընկնելով հետազոտվողի գլխուղեղի ՄՌՏ-ի հետ:
 • Նյարդահոգեբանական (նեյրոփսիխոլոգիական) թեստեր. այս հետազոտությունների ժամանակ բժիշկները գնահատում են ձեր մտածողության, հիշողության և խոսքի հմտությունները: Թեստի արդյունքներն օգնում են բժիշկներին որոշել, թե ձեր գլխուղեղի որ հատվածներն են ախտահարված:

Ձեր հետազոտությունների արդյունքների հետ մեկտեղ ձեր բժիշկը կարող է օգտագործել վերլուծության մեթոդների համադրություն, որոնք օգնում են հստակեցնելու, թե գլխուղեղի որ շրջանում են սկսվում ցնցումները:

 • Վիճակագրական պարամետրային քարտեզագրում (ՎՊՔ). ՎՊՔ-ն գլխուղեղի այն հատվածները, որոնք ցնցումների ժամանակ մեծացրել են արյան հոսքը, նորմալ գլխուղեղների հետ համեմատելու մեթոդ է, որը բժիշկներին կարող է պատկերացում տալ, թե գլխուղեղի որ շրջաններում են սկսվում ցնցումները:
 • Էլեկտրական աղբյուրի պատկերում (ԷԱՊ). ԷԱՊ-ն տեխնիկա է, որը վերցնում է ԷԷԳ-ի տվյալները և նախագծում դրանք ուղեղի ՄՌՏ-ի վրա՝ բժիշկներին ցույց տալու, թե գլխուղեղի որ շրջաններում են ցնցումներն առաջանում:
 • Մագնիսաէնցեֆալոգրաֆիա (ՄԷԳ). ՄԷԳ-ը չափում է գլխուղեղի գործունեության արդյունքում առաջացած մագնիսական դաշտերը՝ հայտնաբերելու ցնցումների առաջացման հնարավոր շրջանները:

Ձեր ցնցումների տեսակի ճշգրիտ ախտորոշումը և այն շրջանի նույնականացումը, որտեղ սկսվում են ցնցումները, ձեզ լավագույն հնարավորություն է տալիս արդյունավետ բուժում որոշելու համար:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 22-04-2019
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024