Էպիլեպսիա. ախտորոշում

Էպիլեպսիա. ախտորոշում

Էպիլեպսիան ախտորոշվում է ցնցումների վերաբերյալ ստացված տեղեկությունների հիման վրա:

Բժիշկը կարող է հարցնել, թե ինչ կարող եք հիշել վերջին ցնցումային նոպայից կամ ինչ գանգատներ կամ երևույթներ եք զգացել մինչև ցնցումների զարգանալը (օրինակ՝ տեսողական կամ այլ խաբկանքներ կամ այլ «նախազգուշացնող» նշաններ):

Էպիլեպսիայի ախտորոշման համար օգտակար կլինի նաև, որ բժշկի հետ ձեր զրույցին մասնակցի այն անձը, որի ներկայությամբ է ձեզ մոտ սկսվել նոպան, քանի որ դուք կարող եք չհիշել, թե ձեզ հետ կոնկրետ ինչ է տեղի ունեցել (կոչվում է «ռետրոգրադ ամնեզիա»):

Բժիշկը կամ նրա խորհրդով՝ նյարդաբանը կամ հոգեբույժը կարող են անցկացնել նաև նյարդաբանական զննում՝ հետազոտելու ձեր վարքագծերը, շարժողական ունակությունները, մտավոր գործունեությունը և այլ ոլորտներ, որը կարող է օգնել ինչպես ախտորոշման, այնպես էլ էպիլեպսիայի տեսակը որոշելու գործին:

Հիվանդության ախտորոշումը հաստատելու կամ այլ հիվանդությունները ժխտելու համար բժիշկը կարող է առաջարկել մի շարք հետազոստություններ, այդ թվում՝

  • արյան լաբորատոր քննություն, որը թույլ է տալիս ստուգել ցնցումների հետ կապված վարակների, գենետիկական կամ այլ հիվանդությունների առկայությունը
  • էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա (ԷԷԳ), նաև՝ բարձր խտության ԷԷԳ, որը գրանցում է ուղեղում առաջացող էլեկտրական ազդանիշները և թույլ տալիս հայտնաբերել էպիլեպսիային բնորոշ շեղումներ
  • ուղեղի համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ) կամ մագինսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ), որոնք օգնում են ուղեղի կառուցվածքային կամ այլ ախտահարումները հայտնաբերելիս (օրինակ՝ ուռուցքներ, ներգանգանային արյունահոսություններ կամ կիստաներ)
  • նեյրոհոգեբանական թեստեր, որոնց միջոցով գնահատվում է ձեր մտածողությունը, հիշողությունը և խոսքի հմտությունները:

Ձեզ մոտ կարող է էպիլեպսիա ախտորոշվել նույնիսկ նորմալ ԷԷԳ-ի պայմաններում, սակայն այս հետազոտությամբ ստացված տվյալները կօգնեն բժշկին, որ նա ճիշտ դասակարգի ձեր էպիլեպսիայի տեսակը:

Եթե ձեր երեխայի կամ ձեր հարևանությամբ ինչ-որ մեկի մոտ առաջանում են ցնցումներ, բժշկին կարող է օգնել նաև ձեր սմարտթֆոնով կատարած տեսաձայնագրումը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 27-04-2021