Բարձր ջերմություն. կանխարգելում

Բարձր ջերմություն. կանխարգելում

Դուք կարող եք որոշակիորեն կանխարգելել բարձր ջերմությունը՝ նվազեցնելով վարակային հիվանդությունների հնարավոր ազդեցության ռիսկը:

Ահա որոշ օգտակար հմտություններ:

  • Հաճախակի լվացե'ք ձեր ձեռքերը և սովորեցրե՛ք երեխաներին անել նույնը, հատկապես ուտելուց առաջ, զուգարանից օգտվելուց հետո, ինչպես նաև դրսում խաղալուց կամ մարդաշատ վայրերում գտնվելուց, հիվանդ մարդու հետ շփվելուց, ընտանի կամ այլ կենդանիներին դիպչելուց և հանրային տրանսպորտից օգտվելուց հետո:
  • Ցո՛ւյց տվեք և բացատրե՛ք ձեր երեխային, թե ինչպես լիարժեք լվանա ձեռքերը, այդ թվում՝ հոսող ջրի տակ և օճառափրփուրով յուրաքանչյուր ձեռքի ափային և դրսային մակերեսները և մատների արանքը լավ տրորելով:
  • Ձեզ մոտ պահեք ձեռքերի ախտահանման միջոցներ ճանապարհորդելիս, արշավների ընթացքում կամ այն դեպքերի համար, երբ մոտակայքում մաքուր ջուր կամ օճառ չկա:
  • Փորձե՛ք խուսափել ձեր քթին, բերանին կամ աչքերին դիպչելուց, քանի որ նշվածները վիրուսների և բակտերիաների օրգանիզմ թափանցելու գլխավոր ուղիներն են և հարուցիչների ներթափանցումը կարող է առաջացնել վարակային հիվանդություն:
  • Հազալիս փակե՛ք ձեր բերանը, իսկ փռշտալիս՝ քիթը և սովորեցրեք ձեր երեխային վարվել նույն կերպ: Հնարավորության դեպքում հազալիս կամ փռշտալիս հեռացեք այլ մարդկանցից:
  • Խուսափեք բաժակները, ջրի բաժակները կամ սպասքը ձեր երեխայի կամ երեխաների հետ համատեղ օգտագործելուց:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 30-04-2021