Skip to main content

Ձեր բժիշկը (ակնաբույժ) կգնահատի ձեր հիվանդության պատմությունը (անամնեզ) և կանցկացնի աչքի համապարփակ քննություն:

Նա կարող է կատարել մի քանի հետազոտություններ, այդ թվում՝

  • ներակնային ճնշման չափում, որը նաև կոչվում է տոնոմետրիա
  • օպտիկական նյարդի վնասման թեստավորում՝ լայնացված բբերով աչքի քննությամբ և պատկերային հետազոտություններով
  • տեսողության կորստի տարածքների ստուգում, որը նաև հայտնի է որպես տեսողադաշտի թեստ
  • եղջերաթաղանթի հաստության չափում, որը կոչվում է պախիմետրիա
  • դրենաժային անկյունի ստուգում, որը նաև հայտնի է որպես գոնիոսկոպիա:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 23-12-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024