Խպիպ (զոբ)

Խպիպը (զոբ) մեծացած կամ այտուցված վահանաձև գեղձն է։

Ծանոթացեք նաև այս հոդվածի հետ ուղղակիորեն կապված այլ նյութերի հետ:

Այն թիթեռնիկաձև գեղձ է, որը գտնվում է ձեր պարանոցի հիմքում։ Վահանաձև գեղձն արտադրում է հորմոններ, որոնք անփոխարինելի դեր են խաղում երեխաների նորմալ աճի և նրանց ուղեղի նորմալ զարգացման մեջ, ինչպես նաև տարիքից անկախ մասնակցում են կենսականորեն կարևոր նյութափոխանակության գործընթացներին։

Վահանաձև գեղձը կարող է մեծանալ կամ այտուցվել տարբեր պատճառներից։ Փոքր չափս ունեցող խպիպը սովորաբար որևէ գանգատ չի առաջացնում, մինդեռ մեծ խպիպները կարող են առաջացնել մի շարք տեղային գանգատներ, այդ թվում՝ կլման ակտի դժվարացում, ձայնի խռպոտացում, շնչառության խանգարումներ, վահանաձև գեղձի շրջանում լարվածության զգացում կամ ցավ։ Եթե խպիպն ուղեկցվում է վահանաձև գեղձի հորմոնային շեղումներով (կոչվում է նաև «հորմոն-ակտիվ»), ապա զարգանում են նաև այլ՝ ընդհանուր բնույթի գանգատներ։

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ, եթե ձեր պարանոցի առաջային մակերեսին, կոկորդից ներքև զգում եք ուռածություն կամ այտուցվածություն կամ եթե ունեք խպիպին ուղեկցող գանգատներից մեկնումեկը։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 06-05-2021