Խպիպ. ախտորոշում

Խպիպ. ախտորոշում

Արտաքինից տեսանելի խպիպը հայտնաբերելը որևէ դժվարություն չի ներկայացնում, ինչը չի կարելի ասել նաև խպիպի պատճառը հայտնաբերելու համար։

Ձեզ մոտ խպիպ հայտնաբերելիս կամ կասկածելիս բժիշկը կզրուցի ձեզ հետ, ինչպես նաև կզննի ու մեղմ կշոշափի ձեր վահանաձև գեղձը՝ ուշադրություն դարձնելով վերջինիս չափերի ու ձևի վրա և ստուգելով հանգույցների կամ ուռուցքների առկայությունը, դրանց շարժունակությունը և պնդության աստիճանը։

Նա կարող է ձեզ նշանակել վահանաձև գեղձի հորմոնների արյան հետազոտություն, որ գնահատի գեղձի գործունեության վիճակը (գերակտիվացում կամ թերֆունկցիա)։ Հաճախ անհրաժեշտ է լինում անցնել նաև վահանաձև գեղձի հետևյալ գործիքային հետազոտությունները՝

  • ուլտրաձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա)
  • համակարգչային շերտագիր (CT)
  • միջուկային սքանավորվում, երբ չնչին քանակով ռադիոակտիվ նյութը տրվում է հաբի կամ ներերակային ներմուծման ճանապահով և հատուկ սարքի միջոցով տարբեր անկյունների տակ արտածվում վահանաձև գեղձում կուտակված այդ նյութի շնորհիվ ստացված գեղձի գունավոր պատկերը
  • բիոպսիա, երբ ձեր վահանաձև գեղձից բարակ ասեղով արտածծվում է վերջինիս հյուսվածքի կամ հեղուկի փոքր նմուշ։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 12-05-2019