Խպիպ. ախտորոշում

Խպիպ. ախտորոշում

Արտաքինից տեսանելի խպիպը հայտնաբերելը որևէ դժվարություն չի ներկայացնում, ինչը չի կարելի ասել խպիպի պատճառը հայտնաբերելու համար։

Ծանոթացեք նաև այս հոդվածի հետ ուղղակիորեն կապված այլ նյութերի հետ:

Խպիպ հայտնաբերելիս կամ կասկածելիս բժիշկը կզրուցի ձեզ հետ, ինչպես նաև կզննի ու մեղմ կշոշափի վահանաձև գեղձը՝ ուշադրություն դարձնելով վերջինիս չափերի ու ձևի վրա և ստուգելով հանգույցների կամ ուռուցքների առկայությունը, դրանց շարժունակությունը և պնդության աստիճանը։

Նա կարող է նշանակել վահանաձև գեղձի հորմոնների արյան հետազոտություն, որ գնահատի գեղձի գործունեության վիճակը (գերակտիվացում կամ թերֆունկցիա)։ Հաճախ անհրաժեշտ է լինում անցնել նաև վահանաձև գեղձի հետևյալ գործիքային հետազոտությունները՝

  • ուլտրաձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա)
  • համակարգչային շերտագիր (ԿՏ)
  • միջուկային սքանավորվում (սցինտիգրաֆիա), երբ հաբի կամ ներերակային ներմուծման ճանապահով տրվում է չնչին քանակով ռադիոակտիվ յոդ և հատուկ սարքի միջոցով ստացվում է վահանաձև գեղձի գունավոր պատկեր, որոնցում հնարավոր է տարբերակել ռադիոակտիվ յոդ կլանած բջջախմբերն առողջ հյուսվածքներից
  • բիոպսիա, երբ բարակ ասեղային ասպիրացիայով վերցում է հյուսվածքի կամ հեղուկի փոքր նմուշ, որն ուղարկվում է լաբորատոր հետազոտության։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 26-06-2021