Skip to main content

Ախտորոշում - Գրանդ մալ

Ցնցում տանելուց հետո այցելեք բժշկին՝ ձեր ախտանիշները և հիվանդության պատմությունը (անամնեզը) մանրակրկիտ գնահատելու համար:

Ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել մի քանի հետազոտություն՝ ձեր ցնցումների պատճառը պարզելու համար: Այդ հետազոտությունները նաև կարող են գնահատել, թե որքան հավանական է, որ ապագայում դուք կունենաք ևս մեկ ցնցում:

Հետազոտությունները կարող են ներառել հետևյալը:

  • Նյարդաբանական քննություն. բժիշկը կարող է ստուգել ձեր վարքագծերը, շարժողական ունակությունները և մտավոր գործառույթները: Սա օգնում է որոշելու, թե արդյոք ունեք ձեր գլխուղեղի և նյարդային համակարգի հետ կապված որևէ առողջական խնդիր:
  • Արյան թեստեր. արյան թեստով կարող է ստուգվել վարակների, ժառանգական (գենետիկ) վիճակների, արյան շաքարի շեղված մակարդակի կամ էլեկտրոլիտների անհավասարակշռության առկայությունը:
  • Գոտկային պունկցիա. հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի անցնել ողնուղեղային հեղուկի (լիքվոր) փոքր քանակի նմուշի ստացման միջամտություն, եթե ձեր բժիշկը կասկածում է վարակը որպես ձեր ցնցման պատճառ: Նմուշառված հեղուկն ուղարկվում է լաբորատորիա:
  • Էլեկտրաուղեղագրություն կամ էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա (ԷԷԳ). այս անցավ հետազոտության ժամանակ հարթ մետաղական սկավառակները, որոնք կոչվում են էլեկտրոդներ, փակցվում են ձեր գլխամաշկին: Էլեկտրոդները միացած են հատուկ սարքին, որը գրանցում է ձեր գլխուղեղի էլեկտրական ակտիվությունը որպես ալիքային գծեր: ԷԷԳ-ն կարող է կանխատեսել, թե արդյոք ապագայում ցնցումները կարող են կրկնվել: ԷԷԳ հետազոտությունը նաև կարող է օգնել բացառելու ցնցումներ առաջացնող այլ առողջական խնդիրները:
  • Համակարգչային տոմոգրաֆիկ (ԿՏ) սքանավորում. ԿՏ սքանավորումն օգտագործում է ռենտգենյան ճառագայթներ՝ ձեր գլխուղեղի խաչաձև հատված պատկերներ ստանալու համար: ԿՏ սքանավորումը կարող է գլխուղեղում հայտնաբերել ուռուցքներ, արյունահոսություն և կիստաներ, որոնք կարող են առաջացնել տոնիկ-կլոնիկ ցնցում:
  • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). ՄՌՏ-ն օգտագործում է հզոր մագնիսական դաշտեր և ռադիոալիքներ՝ ձեր գլխուղեղի մանրամասն պատկերներ ստեղծելու համար: ՄՌՏ-ն ցույց է տալիս գլխուղեղի կառուցվածքը և կարող է օգնել պարզելու, թե ինչ կարող է լինել ցնցումների պատճառ:
  • Պոզիտրոնային էմիսիոն տոմոգրաֆիա (ՊԷՏ). ՊԷՏ սքանավորումն օգտագործում է փոքր քանակությամբ ռադիոակտիվ նյութ, որը ներարկվում է երակի մեջ: Նյութը օգնում է պատկերել գլխուղեղի ակտիվ հատվածները: Սա կարող է օգնել բժշկին ճշտելու, թե որտեղ են առաջանում ցնցումներ հարուցող էլեկտրական պոռթկումները:
  • Միաֆոտոնային էմիսիոն համակարգչային տոմոգրաֆիա (SPECT). SPECT հետազոտությունն օգտագործում է փոքր քանակությամբ ռադիոակտիվ նյութ, որը ներարկվում է երակով: Հետազոտությունը թույլ է տալիս ստանալ ցնցման ժամանակ ձեր գլխուղեղում արյան հոսքի ակտիվության մանրամասն, եռաչափ (3D) քարտեզ: Ձեզ կարող են առաջարկել SPECT թեստի մի տարբերակ, որը կոչվում է հանում իկտալ SPECT, որը թույլ է տալիս համեմատել ցնցումների ժամանակ և միջցնցումային շրջանի արյան հոսքը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 12-08-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024