Skip to main content

Նկարագիր - Գրեյվսի հիվանդություն

Գրեյվսի հիվանդությունն իմունային համակարգի խանգարում է, որն առաջացնում է վահանաձև գեղձի հորմոնների գերարտադրություն (թիրեոտոքսիկոզ կամ հիպերթիրեոզ):

Տարբեր աղբյուրներում հիվանդությունը ներկայացվում է մի շարք անվանումների ներքո՝ դիֆուզ տոքսիկ խպիպ, դիֆուզ թիրեոտոքսիկոզ՝ խպիպով, բազեդովյան հիվանդություն, աուտոիմուն հիպերթիրեոզ, Պերրի հիվանդություն, սակայն առավել ընդունված են Գրեյվսի հիվանդության և դիֆուզ տոքսիկ խպիպ անվանումները:

Թեև բազմաթիվ հիվանդություններ կարող են առաջացնել թիրեոտոքսիկոզ, Գրեյվսի հիվանդությունն ամենատարածված պատճառն է (80%)։

Վահանաձև գեղձի (թիրեոիդ) հորմոններն ազդում են օրգանիզմի բազմաթիվ համակարգերի վրա, ուստի Գրեյվսի հիվանդության ախտանիշները կարող են լինել շատ բազմազան: Չնայած Գրեյվսի հիվանդությունը կարող է ախտահարել բոլորին, այն ավելի տարածված է կանանց և 40 տարեկանից փոքր մարդկանց շրջանում:

Բուժման առաջնային նպատակներն են նվազեցնել վահանաձև գեղձի արտադրած հորմոնների քանակը և մեղմացնել ախտանիշների սրությունը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 30-04-2019
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024