Սրտային անբավարարություն. պատճառներ

Սրտային անբավարարություն. պատճառներ
Անգլերեն անվանումը՝ Heart Failure Causes

Սրտային անբավարարությունը հաճախ ունենում է ոչ թե մեկ պատճառ, այլ զարգանում է մի շարք պատճառների զուգակցման պայմաններում։

Սրտային անբավարարության պատճառները կարող են ներառել՝

 • սրտի իշեմիկ (պսակային) հիվանդություն, որը սրտային անբավարարության ամենահաճախ հանդիպող պատճառն է, որի ժամանակ պսակային անոթները ճարպային կուտակումով (աթերոմա) նեղանում կամ լրիվությամբ խցանվում են՝ բերելով սրտամկանի իշեմիայի (ստենոկարդիա) կամ մեռուկացման (ինֆարկտ) և հանգեցնելով սրտամկանի կծկողունակության թուլացման
 • արյան բարձր ճնշում (հիպերտոնիա), որն ավելորդ բեռնվածություն է պատճառնում սրտամկանին և ժամանակի ընթացքում կարող է թուլացնել սրտամկանը և զարգացնել սրտային անբավարարություն
 • կարդիոմիոպաթիա, որը տարբեր վարակներով, ալկոհոլի չարաշահմամբ, որոշ դեղերով (որպես կողմնակի ազդեցություն) և այլ պատճառներով սրտամկանի վնասումն է
 • սրտի ռիթմի խանգարումներ (օրինակ՝ շողացող առիթմիա), որի պատճառով փորոքները չեն հասցնում բավարար քանակի արյուն մղել դեպի մյուս օրգան-համակարգերը
 • սրտի փականային հիվանդություններ և արատներ
 • անեմիա, երբ կտրուկ պակասում է արյան միջոցով շրջանառող և թթվածին տեղափոխող արյան կարմիր գնդիկների՝ էրիթրոցիտների քանակը
 • վահանաձև գեղձի գերակտիվություն (թիրեոտոքսիկոզ

Այս գործոնների մեծ մասն ապրելակերպն առողջացնելու կամ համապատասխան բուժում ստանալու պայմաններում կարելի է դարձնել վերահսկելի։

Այլ ռիսկի գործոններ

Գոյություն ունեն որոշ հիվանդություններ և վիճակներ, որոնք կարող են բարձրացնել սրտային անբավարարության զարգացման հավանականությունը։ Դրանցից են՝

 • սրտի ռիթմի խանգարումներ (առիթմիաներ), որոնց ժամանակ սրտի հաճախացած կծկումների պայմաններում փորոքները չեն հասցնում բավարար ծավալով արյուն ստանալ և արտամղել դեպի մյուս օրգանները
 • միոկարդիտներ, երբ սրտամկանը ենթարկվում է վիրուսային կամ բակտերիային վարակային ծագման բորբոքման
 • սրտի փականների բնածին կամ ձեռք բերովի ախտահարում (փականներն ապահովում են սրտի խոռոչների միջև և այդ խոռոչների ու սիրտ բերող ու սրտից հեռացող անոթների միջև արյան նորմալ հոսքը)
 • սրտի բնածին արատներ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 22-05-2019