Skip to main content

Կանխարգելում - Սրտային անբավարարություն

Սրտային անբավարարության կանխարգելման «բանալին» ձեր ռիսկի գործոնները կրճատելն է:

Դուք կարող եք վերահսկել կամ վերացնել սրտային հիվանդության ռիսկի գործոնների մեծ մասը՝ «առողջացնելով» ձեր ապրելակերպը և ընդունելով դեղերն այնպես, ինչպես նշանակել է բժիշկը:

Սրտային անբավարարության կանխարգելմանը կարող են օգնել ապրելակերպի հետևյալ փոփոխությունները՝

  • մի՛ ծխեք, կամ, եթե ծխող եք, հրաժարվեք ծխախոտից
  • վերահսկեք առկա հիվանդությունները, օրինակ՝ բարձր արյան ճնշումը և դիաբետը
  • մնացեք ֆիզիկապես ակտիվ
  • օգտագործեք առողջ սնունդ
  • պահպանեք առողջ քաշը
  • կրճատեք և կառավարեք սթրեսը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-03-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024