Skip to main content

Ախտորոշում - Սրտային անբավարարություն

Սրտային անբավարարությունն ախտորոշելիս բժիշկը մանրամասն կհավաքի ձեր հիվանդության անամնեզը, կգնահատի ախտանիշները, որից հետո նաև կզննի ձեզ:

Բժիշկը նաև կստուգի ձեզ մոտ սրտային անբավարարության ռիսկի գործոնների առկայությունը, ինչպիսիք են՝ բարձր արյան ճնշում, սրտի իշեմիկ հիվանդություն (ՍԻՀ) կամ դիաբետ:

Բժիշկը կարող է լսել ձեր թոքերը՝ հեղուկի կուտակման նշաններ (թոքային կանգ) և ձեր սիրտը՝ սրտային անբավարարության մասին վկայող աղմուկներ արձանագրելու համար: Բժիշկը նաև կզննի ձեր պարանոցի երակները և կստուգի որովայնի խոռոչում և ոտքերում հեղուկի կուտակման նշանները:

Արտաքին զննումից հետո բժիշկը կարող է նշանակել տարբեր թեստեր:

 • Արյան թեստեր. արյան թեստերով կարող են հայտնաբերվել հիվանդություններ, որոնք կարող են ախտահարել սիրտը:
 • Կրծքավանդակի ռենտգեն. ռենտգենը կարող է ցուցադրել թոքերի և սրտի վիճակը (չափսերի և ուրվագծի փոփոխություններ, ինչպես նաև սրտային ծագման թոքային փոփոխություններ):
 • Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ). ԷՍԳ-ն արագ իրականացվող և անցավ թեստ է, որը գրանցում է սրտի էլեկտրական ազդանշանները: Այն կարող է հայտնաբերել սրտամկանի իշեմիան, սրտամկանի ինֆարկտը կամ սրտի անկանոն ռիթմը (առիթմիա):
 • Էխոսրտագրություն (սրտի էխո). այս դեպքում օգտագործվում են գերձայնային ալիքներ, որ ռեալ ժամանակի մեջ պատկերվի աշխատող սիրտը: Սրտի սոնոգրաֆիան թույլ է տալիս գնահատել սրտի կառուցվածքը, խոռոչների չափսերը, սրտի պատերի շարժունակությունը, սրտի խոռոչներով արյան հոսքի բնույթը և փականային համակարգի գործունեությունը։ Այս հետազոտությունը նաև օգտագործվում է արտամղող ֆրակցիան չափելու համար, որի շնորհիվ գնահատվում է սրտի արտամղիչ գործառույթը, դասակարգվում է սրտային անբավարարությունը և նշանակվում ճիշտ բուժում:
 • Սթրես թեստ. սթրես-թեստը գնահատում է սրտի վիճակը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ընթացքում: Սրտի գործունեությունը գնահատվում է ԷՍԳ-ով կամ էխոսրտագրությամբ:
 • Սրտի համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ). սրտային ԿՏ հետազոտությամբ ստացվում են սրտի և կրծքավանդակի մյուս օրգանների մանրակրկիտ պատկերները: Երբեմն օգտագործվում է կոնտրաստային նյութ (եթե երիկամների գործունեությունը պահպանված է):
 • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). սրտային ՄՌՏ-ն, ի տարբերություն ԿՏ-ի, օգտագործում է ոչ թե ռենտգենյան ճառագայթներ, այլ մագնիսական դաշտեր: Սա նույնպես կարող է անցկացվել կոնտրաստային նյութ ներարկելուց հետո: Կրկին, երիկամների գործունեության նախնական գնահատումը կարևոր է:
 • Կորոնար անգիոգրաֆիա (կորոնարոգրաֆիա). սա ռենտգեն-կոնտրաստային նյութերի կիրառմամբ հատուկ ռենտգեն հետազոտություն է, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել սրտի պսակային զարկերակների հետ կապված խնդիրները (նեղացում կամ խցանում)։ Հետազոտության ընթացքում սովորաբար աճուկային շրջանից արյունատար անոթի մեջ տեղադրվում և մինչև սրտի զարկերակներ խորացվում է բարակ կաթետեր:
 • Սրտամկանի բիոպսիա. այս դեպքում պարանոցի կամ աճուկի երակից ներմուծվում է բարակ ճկուն լար, որի օգնությամբ վերցվում է սրտամկանային հյուսվածքի փոքր նմուշ: Վերջինիս լաբորատոր հետազոտությամբ կարող է հայտնաբերվել սրտային անբավարարության բերող սրտամկանի ախտահարման տեսակն ու բնույթը:

Թեստի արդյունքներն օգնում են բժշկին, որ որոշի առկա գանգատների և ախտանիշների պատճառը և նախատեսի բուժման պլանը: Որևէ կոնկրետ դեպքի համար լավագույն բուժումն ընտրելիս բժիշկը դասակարգում է սրտային անբավարարությունը՝ հիմնվելով հետևյալ երկու համակարգերի վրա:

Նյու-Յորքյան սրտի ասոցիացիայի (NYHA) դասակարգում

Այս սանդղակը սրտային անբավարարությունը խմբավորում է 4 ֆունկցիոնալ դասերում:

 • I դասի սրտային անբավարարություն. սրտային անբավարարության ախտանիշները բացակայում են:
 • II դասի սրտային անբավարարություն. առօրյա գործերը կարող են կատարվել առանց դժվարության, բայց գերծանրաբեռնվածությունն առաջացնում է շնչարգելություն ու հևոց կամ ընդհանուր թուլություն:
 • III դասի սրտային անբավարարություն. առօրյա գործերը կատարվում են դժվարությամբ:
 • IV դասի սրտային անբավարարություն. շնչարգելությունն ու հևոցն առկա են նույնիսկ հանգիստ վիճակում: Այս դասը ներառում է ամենածանր սրտային անբավարարությունը:

Ամերիկյան սրտաբանության քոլեջի և Ամերիկյան սրտի ասոցիացիայի (ACC/AHA) դասակարգում

Փուլերի վրա հիմնված դասակարգման համակարգն օգտագործում է A-ից մինչև D տառերը և ներառում է այն խմբերը, ովքեր ունեն սրտային անբավարարության զարգացման ռիսկ: Բժիշկներն օգտվում են այս դասակարգումից՝ գտնելու ռիսկի գործոնները և սկսելու ագրեսիվ բուժում՝ ուղղված սրտային անբավարարության կանխարգելմանը կամ հետաձգմանը:

 • Փուլ A. առկա են սրտային անբավարարության մի քանի ռիսկի գործոններ, սակայն բացակայում են գանգատները կամ ախտանիշները:
 • Փուլ B. առկա է սրտային հիվանդություն՝ առանց սրտային անբավարարության գանգատների կամ ախտանիշների:
 • Փուլ C. առկա են սրտային հիվանդություն և սրտային անբավարարության գանգատներ կամ ախտանիշներ:
 • Փուլ D. զարգացած սրտային անբավարարությունը պահանջում է մասնագիտական բուժում:

Բժիշկները հաճախ օգտվում են միաժամանակ երկու դասակարգումներից, որ նշանակեն լավագույն բուժման տարբերակը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 22-04-2018
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024