Սրտային անբավարարություն. բարդություններ

Սրտային անբավարարություն. բարդություններ

Եթե ունեք սրտային անբավարարություն, ձեր հիվանդության ընթացքը կախված է պատճառից և ծանրության աստիճանից, ընդհանուր առողջական վիճակից և այլ գործոններից, օրինակ՝ տարիքից։

Սրտային անբավարարության հնարավոր բարդությունները ներկայացվում են ստորև:

  • Երիկամային ախտահարում կամ անբավարարություն. սրտային անբավարարությունը կարող է նվազեցնել երիկամների արյան հոսքը, որը չբուժվելու դեպքում կարող է ավարտվել երիկամային անբավարարությամբ: Սրտային անբավարարությամբ պայմանավորված երիկամային ախտահարումը կարող է պահանջել դիալիզ:
  • Սրտի փականային խնդիրներ. սրտի փականները, որոնք ապահովում են սրտի խոռոչներով արյան հոսքի ճիշտ ուղղությունը, սրտային անբավարարությանն ուղեկցող սրտի մեծացման (հիպերտրոֆիա) և լայնացման (դիլատացիա), ինչպես նաև ներխոռոչային ճնշման փոփոխությունների արդյունքում կարող են գործել ոչ նորմալ:
  • Սրտի ռիթմի խնդիրներ. որպես սրտային անբավարարության հնարավոր բարդություն կարող է ի հայտ գալ անկանոն սրտազարկ (առիթմիա)։
  • Լյարդի վնասում. սրտային անբավարարության պատճառով կարող է առաջանալ լյարդի կանգային գերարյունություն («կանգային լյարդ») և մեծացում (հեպատոմեգալիա): Նման պայմաններում լյարդը կարող է ենթարկվել սպիական փոփոխությունների և գործել ոչ նորմալ:

Որոշ մարդկանց մոտ համարժեք բուժումը կարող է նպաստել ախտանիշների և սրտի գործունեության բարելավմանը: Այնուամենայնիվ, սրտային անբավարարությունը կյանքին սպառնացող հիվանդություն է: Եթե գանգատները և ախտանիշները խիստ ծանրանում են, կարող է առաջանալ սրտի փոխպատվաստման անհրաժեշտություն։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 30-03-2021