Skip to main content

Այրոցը հանդիսանում է ստամոքսաղիքային համակարգի տարբեր հիվանդությունների ախտանիշ:

Այրոցքի կապը գաստրոէզոֆագիալ ռեֆլյուքս հիվանդության (ռեֆլյուքս) և այլ հիվանդությունների հետ ճշտելու համար բժիշկը կարող է առաջարկել մի շարք հետազոտություններ:

  • Ռենտգենկոնտրաստային հետազոտություն, որ դիտի կերակրափողի և ստամոքսի ձևը և հնարավոր փոփոխությունները, ինչպիսիք են կերակրափողի նեղացումը կամ ստոծանու կերակրափողային անցքի ճողվածքը:
  • Էնդոսկոպիա, օրինակ՝ էզոֆագոգաստրոսկոպիա, որ ստուգի կերակրափողի և ստամոքսի լորձաթաղանթի վիճակը և հայտնաբերի այրոցքով ընթացող շեղումներ կամ հիվանդություններ: Անալիզի համար կարող է վերցվել հյուսվածքի նմուշ (բիոպսիա):
  • pH-զոնդավորում, որ որոշի, թե երբ և ինչ տևողությամբ է ստամոքսի թթուն բարձրանում դեպի կերակրափող: Թթվի (pH) մոնիտորը տեղադրվում է կերակրափողի մեջ և միացվում փոքր համակարգչին, որը կրում եք մարմնի կամ ուսին գցած գոտու վրա:
  • Կերակրափողի մանոմետրիա, որը չափում է ստորին կերակրափողային սֆինկտերի փակող ունակությունը, կերակրափողի շարժունակությունը և ներորկորային ճնշումը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 22-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024