Skip to main content

Եթե ունեք այրոցքի դրվագներ, կարող եք կանխարգելել կամ ծայրահեղ դեպքում մեղմացել գանգատները՝ փոփոխելով ձեր սննդակարգը կամ ապրելակերպը։

Ահա այրոցքի կանխարգելմանն օգնող որոշ խորհուրդներ՝

  • սնունդն ընդունեք ավելի փոքր չափաբաժիններով, սակայն՝ ավելի հաճախակի
  • խուսափեք այնպիսի սննդամթերքներից, որոնք կարծում եք, որ կարող են այրոցք առաջացնել
  • հետաձգեք սնունդ ընդունելուց հետո պառկած (հորիզոնական) վիճակ ընդունելն առնվազն 3 ժամ
  • հրաժարվեք ուշ երեկոյան կամ գիշերը սնունդ ընդունելուց
  • պառկելիս գլխատակը բարձրացրեք այնպես, որ որովայնից սկսած ձեր մարմինն ստանա աստիճանական բարձրացող դիրք
  • ազատվեք ավելորդ քաշից, եթե գեր եք
  • դադարեցրեք ծխելը, եթե ծխող եք
  • հրաժարվեք նեղ վերնազգեստից և խիստ սեղմող գոտիներից։

Բժշկի խորհրդով նաև կարող եք օգտագործել դեղատոմս չպահանջող որոշ դեղամիջոցներ, օրինակ՝ անտացիդներ, որոնք չեզոքացնում են ստամոքսի թթուն։ Եթե հղի եք, բժշկից ճշտեք որևէ դեղամիջոց օգտագործելու նպատակահարմարությունը։

Իմացե՛ք ավելին հղիության ընթացքում առաջացող այրոցքի կանխարգելման մասին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 22-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024