Skip to main content

Բարդություններ - Թութք

Թուքքի կամ հեմոռոյի բարդությունները հազվադեպ են, բայց կարող են ներառել հետևյալը:

  • Սակավարյունություն (անեմիա). հազվադեպ, թութքի հետևանքով արյան քրոնիկ կորուստը կարող է առաջացնել սակավարյունություն, երբ դուք չունեք բավարար առողջ կարմիր արյան բջիջներ (էրիթրոցիտներ)՝ թթվածինը դեպի ձեր բջիջներ տեղափոխելու համար:
  • Օղակված (ստրանգուլացված) թութք. եթե ներքին հանգույցի արյունամատակարարումը դադարի, թութքը կարող է ստրանգուլացվել և մեռուկանալ, ինչը կարող է սաստիկ ցավ պատճառել:
  • Արյան մակարդուկ (թրոմբ). երբեմն թութքային հանգույցի մեջ (թրոմբոզացված թութք) կարող է առաջանալ արյան մակարդուկ (թրոմբ): Չնայած այն վտանգավոր չէ, կարող է չափազանց ցավոտ լինել և երբեմն պահանջի ծակում և դատարկում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-04-2018
Վերջին վերանայում՝ 06-04-2024