Թութք. ախտանիշներ

Թութք. ախտանիշներ

Թութքը կամ հեմորոյը կարող է տարբեր մարդկանց մոտ դրսևորվել տարբեր սրությամբ և ընթացքով։

Թութք ունեցող մարդկանց մեծ մասը որևէ գանգատ չի նշում կամ դրանք լինում են շատ թեթև, որոնք կարող են 1-2 օրվա ընթացքում ինքնուրույն անհետանալ։ Մյուսների մոտ թութքային հանգույցները կարող են լինել ցավոտ։

Եթե թութքի ախտանիշներն ի հայտ են գալիս, դրանք ներառում են արյունահոսությունը (կամ կղանքում արյան հայտնվելը), հետանցքի շրջանի քորը, անհարմարության զգացումը (դիսկոմֆորտ) կամ ցավը։ Որոշ դեպքերում թութքային (հեմորոիդ) հանգույցները կարող են այնքան մեծանալ, որ դուրս գան հետանցքից (կոչվում է «պրոլափս»):

Այնուամենայնիվ, թութքի ամենահաճախ հանդիպող ախտանիշը հետանցքից արյունահոսությունն է, որն ի հայտ է գալիս կղելուց հետո կամ դրա ընթացքում։ Արյունն այս դեպքում բաց կարմիր է և կարող է հայտնաբերվել զուգարանի թղթի վրա կամ զուգարանակոնքի մեջ։ Եթե ձեզ մոտ առկա է թութքային արյունահոսություն, դուք պետք է այցելեք ձեր բժշկին

Հանգույցների չափերից և ընթացքի ծանրությունից կախված, թութքը կարելի է դասակարգել հետևյալ 4 խմբերից մեկնումեկում՝

  • Առաջին աստիճանի թութք՝ կղելիս հաճախակի շատ թույլ արյունահոսություն, սակայն հանգույցը հետանցքի ներսում է և սովորաբար ուժեղ ցավոտ չէ։
  • Երկրորդ աստիճանի թութք՝ կղելիս հանգույցը դուրս է գալիս հետանցքից և արյունահոսում է, սակայն աղիների դատարկման ավարտին դուրս եկած հանգույցն ինքնուրույն ներս է քաշվում և անհետանում է։
  • Երրորդ աստիճանի թութք՝ կղելուց հետո դուք ստիպված եք ձեր մատներով ներս «գցել» հետանցքից դուրս եկած հանգույցը։ Վերջինս մեծ լինելու դեպքում ցավերն ուժգնանում են։
  • Չորրորդ աստիճանի թութք՝ մեծ հանգույցները մշտապես հետանցքից դուրս եկած վիճակում են և ձեր օրգնությամբ ներս «չեն ընկնում» Հանգույցների ներսում անոթների արյունը կարող է մակարդվել, իսկ հանգույցը դառնալ խիստ ցավոտ։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 10-05-2021