Skip to main content

Հիպերհիդրոզն առատ կամ ավելորդ քրտնարտադրություն է, որը միշտ չէ, որ կապված է ջերմության կամ ֆիզիկական վարժանքների հետ:

Դուք կարող եք այնքան շատ քրտնել, որ քրտինքը ներծծվի ձեր հագուստի միջով կամ կաթի ձեր ձեռքերից: Առատ քրտնարտադրությունը կարող է խաթարել ձեր օրը և առաջացնել սոցիալական անհանգստություն և տհաճություն:

Հիպերհիդրոզի բուժումը սովորաբար օգնում է: Այն հաճախ սկսվում է հակաքրտինքային միջոցներով: Եթե դրանք չեն օգնում, կարող եք փորձել տարբեր դեղամիջոցներ և թերապիաներ: Ծանր դեպքերում ձեր բժիշկը կարող է առաջարկել վիրահատություն՝ հեռացնելու քրտնագեղձերը կամ «անջատելու» այն նյարդերը, որոնք կապված են չափից շատ քրտինքի արտադրության հետ:

Երբեմն գերքրտնարտադրություն առաջացնող բուն հիվանդությունը կարող է հայտնաբերվել և բուժվել:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-05-2018
Վերջին վերանայում՝ 06-04-2024