Էսենցիալ տրեմոր
Էսենցիալ տրեմոր

Էսենցիալ տրեմորը կամ դողն ամենահաճախ հանդիպող շարժողական խանգարումն է, որը հայտնի է նաև որպես բարորակ էսենցիալ, ընտանեկան կամ ժառանգական տրեմոր:

Նարկոլեպսիա (ցերեկային քնկոտություն)
Նարկոլեպսիա (ցերեկային քնկոտություն)
Միգրեն
Միգրեն