Skip to main content

Ախտորոշումը որոշելու համար դուք, ամենայն հավանականությամբ, կանցնեք բուժզննում և ձեր ընտանեկան բժշկի առաջարկած որևէ թեստ:

Ձեր բժիշկը կօգնի հասկանալու, թե արդյոք ունեք որևէ առոջական խնդիր, որը պահանջում է բուժում և կսահմանի լաբորատոր թեստերի, պատկերային հետազոտությունների և մասնագիտական խորհրդատվության այն սահմանափակ ցանկը, որն անհրաժեշտ է հնարավոր ախտորոշումը հաստատելու կան ժխտելու համար:

Ձեր ընտանեկան բժիշկը նաև կարող է ձեզ ուղեգրել հոգեկան առողջության մասնագետի խորհրդատվության: Հոգեթերապևտը (կամ որոշ դեպքերում՝ հոգեբույժը) կարող է՝

  • անցկացնել հոգեբանական գնահատում՝ զրուցելով ձեր ախտանիշների, սթրեսային իրավիճակների, ընտանեկան պատմության, վախերի կամ մտահոգությունների և այն մեխանիզմների մասին, որոնց պատճառով ձեր անհանգստությունը կամ տագնապը բացասաբար է անդրադառնում ձեր կյանքի վրա:
  • առաջարկել, որ լրացնեք հոգեբանական ինքնագնահատում կամ հարցաթերթիկ
  • հարցնել ձեզ ալկոհոլի, թմրամիջոցների կամ այլ նյութերի օգտագործման մասին
  • որոշել, թե արդյոք ձեր հիվանդության հետ կապված մտահոգությունը և ավելորդ անհանգստությունը համապատասխանում են հիպոխոնդրիայի ախտորոշիչ չափորոշիչներին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 25-02-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024